Voorgaande Publieksdialogen

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden allemaal georganiseerd hebben? Hieronder geven we een overzicht van al onze voorgaande publieksdialogen: 

De Gezondheidszaak #3: Unheard Voices
Dinsdag 3 april 2024, Rotterdam

 • Inhoud: Dakloos zijn, tast fundamentele rechten aan. Het betekent vaak geen veilig thuis, geen plek om te schuilen en te rusten, geen toegang tot gezond eten en geen toegang tot gezondheidszorg. Dat heeft grote invloed op de levens van mensen: daklozen leven gemiddeld 14-16 jaar korter dan mensen met een (t)huis. Nederland is het vierde rijkste land op aarde. Dat we dit als medemensen toelaten, valt niet te rechtvaardigen. De Gezondheidszaak gelooft dat het anders kan en staat voor een zorgzame samenleving waar iedereen gezond en in welzijn kan leven. Op 3 april onderzochten we hoe we dit kunnen realiseren, met als centrale vraag: Wat betekent het recht op gezondheid? 

Exposoom: Werkgerelateerde Ziekten
Dinsdag 12 maart 2024, Utrecht

 • Inhoud: Elke dag overlijden in Nederland 10 mensen als gevolg van hun werk, dit zijn liefst 4.000 Nederlanders per jaar. De overheid heeft recent een ambitieus doel bekendgemaakt: in 2040 mag geen enkele Nederlander ziek worden of zelfs overlijden door (te) slechte werkomstandigheden. Is het de taak van de werkgevers, of van de overheid om ziekte onder werknemers te voorkomen? En wat zouden we concreet hiervoor kunnen doen?

De Gezondheidszaak #2
Dinsdag 28 februari 2024, Amsterdam

 • Inhoud: Is het mogelijk om op gebied van gezondheid, net als Stichting Urgenda op het gebied van klimaat, effectief handelen van de overheid af te dwingen? Economische belangen lijken soms haaks te staan de gezondheid van mens en planeet. Commerciële krachten vanuit bijvoorbeeld de levensmiddelen-, alcohol-, tabaks- en farmaceutische industrie hebben grote invloed op het gevoerde beleid. Doet de overheid genoeg om haar burgers te beschermen tegen de negatieve gevolgen van roekeloos winstbejag? Wat is rechtvaardig gezondheidsbeleid, en welk beleid is juridisch afdwingbaar? Hoe ver reikt het ‘recht op gezondheid’?

Exposoom: De Luchtvervuilde Samenleving
Dinsdag 20 februari 2024, Utrecht

 • Inhoud: Jaarlijks overlijden 12.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van luchtvervuiling. Politieke en economische belangen blijken vaak boven gezondheid te gaan. Hoe kunnen we de transitie naar schone lucht versnellen? En wat is de rol van (toekomstige) artsen, beleidsmakers en andere betrokkenen in het verdedigen van de gezondheidsbelangen?

Exposoom: De Obesogene Samenleving
Dinsdag 16 januari 2024, Utrecht

 • Inhoud: Het aantal Nederlanders met overgewicht in Nederland neemt al decennialang toe. Dit geldt ook voor overgewicht op de kinderleeftijd. De ambitie van Gemeente Utrecht is dat in 2040 minimaal 91% van de jeugd een gezond gewicht heeft, aangezien dit in 2019 nog 86% was. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? 

De Gezondheidszaak
Dinsdag 12 december 2023, Utrecht

 • Inhoud: Vanuit de grondwet is de overheid verplicht de volksgezondheid in Nederland te beschermen. Maar lukt dit wel voldoende, of gaan de belangen van grote bedrijven eigenlijk nog voor op ons recht op gezondheid? Doet de overheid wel voldoende tegen omgevingsvervuiling en gezondheidsschade door industrie, tegen roken, overgewicht en gezondheidsverschillen? Hoogopgeleiden leven immers gemiddeld 4-6 jaar langer, en zelfs 15 jaar langer in goede gezondheid. Zijn dit toevallige verschillen, of het gevolg van falend overheidsbeleid?

Heel Utrecht gezond: hoe waar je geboren wordt de kans op een gezond leven bepaalt (ECTMIH 2023)
Dinsdag 21 november 2023, Utrecht

 • Inhoud: binnen het welvarende Nederland, en zelfs binnen een vooruitstrevende stad als Utrecht, bestaan grote gezondheidsverschillen tussen verschillende wijken. Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? En waardoor wordt eigenlijk bepaald hoe gezond je bent? Wat is het belang van de "Eerste 1000 dagen" als kind voor je latere gezondheid? 

The Commercial Determinants of Health: the elephant in the room (ECTMIH 2023)
Dinsdag 21 november 2023, Utrecht

 • Inhoud: In maart 2023 introduceerde de WHO het concept "Commercial Determinants of Health": de invloed van commerciële belangen op onze gezondheid. Denk aan de invloed van marketing van ongezonde producten tot de invloed van farmaceutische bedrijven op gezondheidsbeleid. Zijn we ons als samenleving wel voldoende bewust van deze invloeden en belangen? En hoe beïnvloedt dit onze gezondheid?

Verkiezingsdebat "Zorgen voor een Gezonde Samenleving"
Dinsdag 14 november 2023, Utrecht

 • Inhoud: De Tweede Kamerverkiezingen van 2023:  nieuwe partijen, nieuwe gezichten én nieuwe plannen. En dat is ook nodig: de combinatie van een toename van vergrijzing, chronische ziekten én dure behandelmogelijkheden, maakt dat de financiële en personele houdbaarheid van de gezondheidszorg onder grote druk staan. We hebben nu scherpe politieke keuzes nodig om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Zijn de partijen bereid om deze -soms onpopulaire- keuzes te nemen? 
  Ook terug te kijken via YouTube!

Goed sterven in plaats medisch overleven
Dinsdag 6 juni 2023, Utrecht

 • Inhoud: Iedereen wil een goed, lang en betekenisvol leven. Maar wat doen we als het einde van dat leven in zicht lijkt te komen? Kiezen we er dan voor om, met alle mogelijke ongemakken, zo lang mogelijk met medische ondersteuning door te leven? Of kiezen we juist voor een goed einde zonder lijden, ook als dit einde daardoor mogelijk sneller komt? 

Het morele vraagstuk tussen farmaceut, arts en patiënt
Dinsdag 14 maart 2023, Utrecht

 • Inhoud: Terwijl de zorgkosten hard blijven stijgen, komen er steeds meer dure behandelingen op de markt. De farmaceutische industrie zorgt voor innovatie, maar is tegelijkertijd een van de meest lucratieve en winstgevende sectoren ter wereld. Zijn deze hoge winsten wel te rechtvaardigen?

Kan je nog gezonde keuzes maken?
Dinsdag 17 januari 2023, Utrecht

 • Inhoud: Mensen mogen zelf keuzes maken over hun gezondheid. Wat je eet, wat je drinkt, hoeveel je beweegt: hoe je leeft bepaal je zelf. Of toch niet? 

Overheid of vrije markt: Wie dottert het zorginfarct? 
Dinsdag 13 december 2022, Utrecht

 • Inhoud: De bevolking vergrijst en heeft meer (chronische) aandoeningen. Tegelijkertijd is er steeds minder zorgpersoneel: er dreigt dus een zorginfarct. Hoe gaan we dit oplossen?

Eerlijke kansen op gezondheid? 
Dinsdag 22 november 2022, Utrecht

 • Inhoud: Oorzaken van de gezondheidskloof en mogelijke oplossingen – eigen verantwoordelijkheid of sociale en maatschappelijk verantwoordelijkheid?