PhD-traject

Het PhD-traject leidt promovendi op tot onafhankelijke academische onderzoekers. Promovendi voeren promotieonderzoek uit onder supervisie van de promotor en dagelijks begeleider, en volgen daarnaast verschillende cursussen, afhankelijk van hun vooropleiding en onderzoeksproject.

Cursusaanbod voor promovendi

Promovendi van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences kunnen de cursussen volgen uit onderstaand overzicht. Cursussen bij andere onderzoeksscholen en Graduate Schools zijn ook mogelijk.

Promovendi kunnen ook cursussen volgen van de onderzoeksmasters van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences als er plaatsen beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar het Studie-informatiepunt (STIP).

Als de aanbieder van een cursus een vergoeding vraagt voor deelname, dan kan de promovendus via PhDofficeSBS@uu.nl laten beoordelen of deze cursus (met uitzondering van de domeinspecifieke cursussen) in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het PhD Office.