PhD-traject

Het doel van het PhD-traject is om promovendi op te leiden tot onafhankelijke academische onderzoekers. Naast het uitvoeren van promotieonderzoek onder supervisie van de promotor en dagelijks begeleider, volgen promovendi ook verschillende cursussen, afhankelijk van hun vooropleiding en onderzoeksproject.

Cursusaanbod voor promovendi

Promovendi van de Graduate school of Social and Behavioural Sciences kunnen de cursussen volgen uit onderstaand overzicht. Cursussen in andere onderzoeksscholen en andere Graduate schools zijn ook mogelijk.

Promovendi kunnen ook cursussen volgen van de onderzoeksmasters van de Graduate School of Social and behavioural Sciences als er plaatsen beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar het studenten informatiepunt.

Als de aanbieder van een cursus een vergoeding vraagt voor deelname dan kan de promovendus deze cursus aanvragen bij het PhD office (met uitzondering van de domeinspecifieke cursussen), via PhDofficeSBS@uu.nl, zodat beoordeeld kan worden of de cursus in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het PhD Office.

Domeinspecifieke vaardigheden
Persoonlijke effectiviteit