Cursusaanbod voor promovendi

[Meer algemene informatie voor promovendi is te vinden op Intranet]

Promovendi volgen specifieke cursussen en trainingen om hun kennis en deskundigheid te vergroten  en om de academische vaardigheden te verwerven die nodig zijn om onafhankelijke wetenschappers te worden. Daarnaast zijn er loopbaan oriënterende cursussen voor promovendi om zich voor te bereiden op een eventuele carrière buiten de academische wereld.

Van promovendi wordt verwacht dat zij initiatief nemen, oplossingen zoeken en proactief zijn. Bij de start van het promotietraject stellen de promovendus en de promotor samen een ontwikkelingsplan, het Training and Supervision Agreement op en beslissen zij welke cursussen geschikt en relevant zijn. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voor wie?

Tenzij anders beschreven, zijn onderstaande cursussen en trainingen bedoeld voor promovendi van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences, maar ook promovendi van andere graduate schools kunnen deelnemen (neem in dat geval contact op met het PhD Office via PhDofficeSBS@uu.nl).

Verder staan cursussen in de onderzoeksmasters van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences ook open voor FSBS-promovendi (als de cursussen niet zijn volgeboekt). Informatie over beschikbaarheid kan worden opgevraagd bij het Studenten Informatie Punt.

In een aantal gevallen wordt een cursus georganiseerd in samenwerking met lokale onderzoeksprogramma's, met nationale onderzoeksnetwerken of onderzoeksscholen of een combinatie daarvan.

Cursusgeld

Indien een cursusaanbieder cursusgeld vraagt, kunnen promovendi vooraf een terugbetaling aanvragen bij het PhD-bureau via PhDofficeSBS@uu.nl (met uitzondering van discipline-specifieke cursussen). Het PhD-bureau beoordeelt of de cursus voor vergoeding in aanmerking komt.

Mis je iets?

Zijn er specifieke cursussen die volgens jou ontbreken in deze lijst, laat het ons dan weten via cPhDofficeSBS@uu.nl.

Cursussen