Onderwijs voor professionals

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt verschillende mogelijkheden voor professionals die graag blijven leren.

Contractonderwijs

Bepaalde onderdelen uit het reguliere onderwijsaanbod zijn ook toegankelijk voor deelnemers die niet staan ingeschreven als student. Vaak is voorkennis vereist op minimaal hbo-niveau. Deelnemers betalen per cursus of cluster van cursussen.
Lees meer over contractonderwijs.

Eenjarige lerarenopleidingen

De eenjarige lerarenopleidingen zijn bedoeld voor mensen die al een universitair masterdiploma hebben (of een equivalent hiervan) in één van de schoolvakken. De master leidt studenten op tot eerstegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. De opleiding wordt zowel in voltijd als deeltijd aangeboden.
Lees meer over de eenjarige masteropleidingen.

Onderwijsadvies en training

Professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, kunnen gedurende hun hele loopbaan terecht bij Onderwijsadvies & Training voor training, advies en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken.
Bekijk het aanbod van Onderwijsadvies & Training.