Onderwijs voor professionals

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt verschillende mogelijkheden voor professionals die graag blijven leren. We verzorgen dit onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Door die nauwe samenwerking hebben we goed zicht op de actuele wetenschappelijke inzichten waar professionals behoefte aan hebben, en kunnen we ons onderwijs blijven toetsen aan de praktijk.

Ben je een professional op het gebied van mens en gedrag en zoek je een cursus of training om je kennis te verbreden of verdiepen? Ga dan via onderstaande button naar de website voor het complete onderwijsaanbod voor professionals.


Onderwijsadvies en training

Professionals die in het onderwijs werken, kunnen gedurende hun hele loopbaan terecht bij Onderwijsadvies & Training (O&T) voor training, advies en maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken. Ook ondersteunt O&T organisaties die werk maken van een Leven Lang Leren.


Lerarenopleidingen

Wil je als professional een eerste- of beperkte tweedegraads lesbevoegdheid halen voor het voortgezet onderwijs? Dat kan bij de Graduate School of Teaching. Je kunt je onderwijsbevoegdheid halen voordat je een baan in het onderwijs zoekt of náást je baan voor de klas.


Contractonderwijs

Bepaalde onderdelen uit het reguliere onderwijsaanbod zijn ook toegankelijk voor deelnemers die niet staan ingeschreven als student. Vaak is voorkennis vereist op minimaal hbo-niveau. Deelnemers betalen per cursus of cluster van cursussen.


Contact

Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsdirecteur: