De afdeling Jeugd & Gezin doet onderzoek naar de psychosociale ontwikkeling van jongeren en hun relaties met ouders, vrienden en romantische partners. We bestuderen de opvoeding en ontwikkeling van jongeren tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid, de periode tussen 10 en 30 jaar.

Meedoen aan onderzoek