De afdeling Psychologische Functieleer richt zich in haar onderzoek en onderwijs op het doorgronden van de menselijke cognitie en emotie. Dat gebeurt op drie niveaus: fundamenteel, neurobiologisch en toegepast.