De afdeling Educatie wil bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs, opleidingen en leren. Kenmerkend voor de afdeling is dat onderwijskundige inzichten direct worden toegepast in de bachelor-, master- en lerarenopleidingen.

Uitgelicht