Menselijk gedrag in de zelfrijdende auto

Zelfrijdende auto

Wij onderzoeken hoe goed menselijke chauffeurs informatie meekrijgen in (semi-) zelfrijdende auto's. Zelfrijdende auto's zijn volop in ontwikkeling, maar er is vooral aandacht voor de techniek. Deze oogt ons leven veiliger te maken, maar in de praktijk blijkt dat nieuwe techniek ook nieuwe gevaren introduceert. Een van die gevaren is dat de mens de acties van de zelfrijdende auto's in de gaten moet houden, maar dit niet altijd even goed doet. Samen met Rijkswaterstaat, onderzoeken wij het gedrag van de bestuurder onder verschillende omstandigheden.
Naast dit onderzoek werken we ook samen met Rijkswaterstaat op andere terreinen waar meer kennis over menselijk gedrag gewenst is. Bijvoorbeeld in onderzoek naar hoe veilig bruggen zijn.

Project: Hoe gaan mensen om met kritische signalen in de (semi-) autonome auto?
Onder leiding van: Chris Janssen
Afdeling: Psychologische Functieleer
In samenwerking met: Rijkswaterstaat, afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving
Financiering: Rijkswaterstaat
Duur project: 4 jaar