Minors en bijvakken

Studenten kunnen tijdens hun bacheloropleiding een breed aanbod aan minors en bijvakken volgen bij de faculteit Sociale Wetenschappen.

Minors

Een minor is een samenhangend pakket cursussen (minimaal 30 EC) over een bepaald onderwerp. Het volgen van een minor is één van de mogelijkheden om de profileringsruimte van de bacheloropleiding in te vullen. De faculteit Sociale Wetenschappen verzorgt circa 30 minors over uiteenlopende onderwerpen. Van arbeids- en organisatiepsychologie tot beleidssociologie, van jeugdstudies tot leeproblemen en van culturele diversiteit tot onderwijskunde.

Overweeg je een hbo-minor, houd er dan rekening mee dat hbo-onderwijs geen academisch onderwijs is. Alle hbo-minoren zijn tot nu toe afgekeurd door de examencommissie, omdat deze niet voldeden aan de academische maatstaven. Geef bij je aanvraag onderbouwd aan waarom naar jouw mening de betreffende hbo-minor van academisch niveau is.

Bekijk op de studentensite het overzicht van alle minors.

Bijvakonderwijs

Studenten van een andere faculteit, universiteit of hbo-opleiding, kunnen bij de faculteit Sociale Wetenschappen één of meerdere bachelorcursussen volgen.

Lees meer op de studentensite over bijvakonderwijs van de faculteit Sociale Wetenschappen.