Voormalig Ambulatorium

Ambulatorium

Het Ambulatorium was een praktijk voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Met ingang van 1 januari 2019 is het Ambulatorium gesloten; de praktijk was niet goed meer te verenigen met de kerntaken onderwijs en onderzoek van de faculteit.

Informatie voor oud-cliënten

Alle behandeldossiers van het Ambulatorium zijn met grote zorg gearchiveerd. Bent u oud-cliënt en wilt u graag uw dossier inzien, aanpassen of laten vernietigen, neem dan contact met ons op via ambulatorium@uu.nl.

Contact

Hebt u een vraag over het voormalig Ambulatorium, mail dan naar ambulatorium@uu.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoorden. Ook (vervolg)behandelaren kunnen contact opnemen via dit mailadres.