Samenwerking

Samenwerkingspartners faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht

Voor goed onderwijs en onderzoek is samenwerking onontbeerlijk. De faculteit Sociale Wetenschappen hecht dan ook grote waarde aan samenwerking met uiteenlopende partners op internationaal, nationaal, interfacultair en intern niveau. Zowel als kennispartner voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, als in gezamenlijk onderzoek met andere kennisinstellingen.