Profiel van de faculteit

'Een kritische reflectie op maatschappij, menselijk gedrag en hun samenhang'

De faculteit Sociale Wetenschappen staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. 
De focus ligt op de disciplines interdisciplinaire sociale wetenschap, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. Vanuit die expertise dragen wij bij aan de vorming van jong talent in een breed palet aan opleidingen en aan een beter begrip voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van menselijk gedrag en de menselijke samenleving. Uiteraard werken we daarbij veelvuldig samen met maatschappelijke organisaties.

De faculteit telt ongeveer 900 medewerkers en bijna 6000 studenten. 

Onderzoek Sociale Wetenschappen

Onderzoek

Het onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen concentreert zich rond vijf zwaartepunten. Deze zwaartepunten bouwen voort op bewezen expertise van de faculteit en zijn nauw verweven met het universitaire onderzoeksprofiel:

Onze onderzoekers participeren in gerenommeerde onderzoeksnetwerken in binnen- en buitenland. Regelmatig verwerven zij prestigieuze prijzen en subsidies. Hun onderzoek geeft meer inzicht in uiteenlopende vraagstukken over gedrag, maatschappij en de samenhang daartussen.

Onderwijs faculteit Sociale Wetenschappen

Onderwijs

Aan studenten bieden we een uitdagend studieklimaat met activerend onderwijs en goede begeleiding. In dat onderwijs spelen actuele vraagstukken uit de samenleving en wetenschap een centrale rol. Studenten krijgen alle ruimte om hun talenten optimaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een carrière in of buiten het onderzoek.

Een groot aantal opleidingen behoort tot de (inter)nationale top en krijgt hoge waarderingen van onder meer Keuzegids, Elsevier en KNAW/NVAO. Met het Honours College zorgen we voor extra uitdaging in de bachelorfase.

Samenwerking

De faculteit Sociale Wetenschappen staat midden in de maatschappij. Op tal van manieren werken we samen met bedrijven, organisaties en overheid en stemmen we ons onderwijs en onderzoek af op ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

Facultair Strategisch Plan

Lees het Facultair Strategisch Plan 2025.