Onderzoek

De faculteit Sociale Wetenschappen is een dynamische faculteit voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van jeugd, onderwijs, opvoeding, menselijk gedrag en samenleving. Dat onderzoek kan gaan over vraagstukken over (individueel) gedrag, maar ook over grote sociale kwesties.

Ons onderzoek speelt zich af binnen de 12 afdelingen van de faculteit die onderdeel uitmaken van de onderzoeksgebieden psychologie, sociologie, culturele antropologie, pedagogiek, onderwijswetenschappen, interdisciplinaire sociale wetenschappen en methoden & statistiek.

Jeugd

De faculteit Sociale Wetenschappen is penvoerder van het universitaire strategische thema Dynamics of Youth. Binnen dit thema houden we ons bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van jeugd.

Big data

De faculteit is ook penvoerder van het universitaire focusgebied Applied Data Science waarin het gebruik van big data in onderzoek een belangrijke rol speelt (de website is alleen in het Engels beschikbaar).

Open samenlevingen

Tot slot participeert de faculteit in een ander universitair strategisch thema Institutions for Open Societies. Hierin doen we onderzoek naar instituties, (in)formele regels van menselijk handelen, duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie.