Ondersteuningsteams

De faculteit Sociale Wetenschappen heeft - naast de departementen en afdelingen - een aantal ondersteuningsteams. Meer informatie over deze teams is te vinden op intranet (login vereist).

Bestuursondersteuning
Zorgt voor secretariële ondersteuning van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Phielix (Hoofd Bestuursondersteuning), Inge Bakker-van Leeuwen, Anuschka Mulder-Van Gameren of Madelon Pieper.

Communicatie & Marketing
Verzorgt de in- en externe communicatie voor de faculteit en heeft een adviserende rol.
Hoofd Communicatie & Marketing: Eveline Meeuwissen.

Finance & Control
Verricht diverse financiële werkzaamheden voor de faculteit.
Hoofd Finance & Control: Robert Buizer.

Housing & Technology Services (HTS)
Verzorgt faciliteiten, ICT en huisvesting in het Centrumgebied van het Utrecht Science Park.
Hoofd Housing & Technology Services Centrumgebied: Miranda van Heesch.

Human Resources
Adviseert bestuurders en leidinggevenden over het personeel- & organisatiebeleid.
Hoofd Human Resources: Bart de Waijer.

Onderwijs- & Studentenzaken
Ondersteunt het onderwijsbeleid van de faculteit en regelt organisatorische, logistieke en administratieve zaken rondom het onderwijs.
Hoofd Onderwijs- & Studentenzaken: Martijn van der Weerd.

Onderzoeksbeleid & Research Support
Assisteert het Faculteitsbestuur bij onderzoeksgerelateerde zaken en verzorgt het Research Support Office (o.a. ondersteuning van onderzoekers bij subsidieaanvragen en valorisatie) en PhD Office (promovendizaken).
Hoofd Onderzoeksbeleid & Research Support: Ilske Timmermans

_____________________________

Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC)
Bevordert, bewaakt en toetst het ethisch handelen bij wetenschappelijk onderzoek.
Contact: fetc-fsw@uu.nl

Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Adviseert het faculteitsbestuur op het gebied van wetenschappelijke integriteit.
Contact: Peter van der Heijden