De faculteit Sociale Wetenschappen heeft - naast de departementen en afdelingen - een aantal ondersteuningsteams. Meer informatie over deze teams is te vinden op intranet.

Bestuursondersteuning
zorgt voor secretariële ondersteuning van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Bakker-van Leeuwen of Vera Boonekamp.

Communicatie & Marketing
verzorgt de in- en externe communicatie voor de faculteit en heeft een adviserende rol.
Hoofd Communicatie & Marketing: Eveline Meeuwissen.

Finance & Control
verricht diverse financiële werkzaamheden voor de faculteit.
Hoofd Finance & Control: Stefan van Hameren.

Huisvesting & Services Centrumgebied
verzorgt faciliteiten, ICT en huisvesting in het Centrumgebied van het Utrecht Science Park.
Hoofd Huisvesting & Services Centrumgebied: Miranda van Heesch.

Human Resources
adviseert bestuurders en leidinggevenden over het personeel- & organisatiebeleid.
Hoofd Human Resources: Bart de Waijer.

Onderwijs- & Studentenzaken
ondersteunt het onderwijsbeleid van de faculteit en regelt organisatorische, logistieke en administratieve zaken rondom het onderwijs.
Hoofd Onderwijs- & Studentenzaken: Martijn van der Weerd.

Onderzoeksbeleid en -ondersteuning
assisteert het Faculteitsbestuur bij onderzoeksgerelateerde zaken en verzorgt het Research Support Office (o.a. ondersteuning van onderzoekers bij subsidieaanvragen en valorisatie) en PhD Office (promovendizaken).
Hoofd Onderzoeksbeleid en –ondersteuning: Henk van Rinsum.