Disciplines en thema's

Disciplines

Het onderzoek van de faculteit Sociale Wetenschappen bestrijkt de disciplines Interdisciplinaire sociale wetenschap, culturele antropologie, methoden en statistiek, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie.

De afdelingen verzorgen het onderzoek en onderwijs binnen deze disciplines:

Maatschappelijke thema’s

De onderzoekers van de faculteit houden zich bezig met een breed spectrum aan actuele thema's op het gebied van menselijk gedrag en maatschappij. Een selectie: