Honours College Sociale Wetenschappen

'Het Honours College geeft je veel vrijheid. Zo kun je in samenwerking met anderen het beste uit jezelf halen.'
Jule van den Berg, studente

Het Honours College Sociale Wetenschappen is een speciaal traject voor studenten die extra uitdaging zoeken tijdens hun bacheloropleiding. Het Honours College geeft deze studenten de kans om zich tijdens de bachelor:

  • verder te verdiepen in hun eigen vakgebied;
  • verder te verbreden over de grenzen van hun eigen bachelor heen;
  • extra te ontwikkelen door te werken aan eigen talenten en ambities.

Het Honours College start halverwege het eerste studiejaar en biedt uitdagend, kleinschalig en interactief onderwijs naast de reguliere bacheloropleiding. Het eerste jaar is oriënterend; daarna vindt definitieve selectie plaats voor het tweede en derde jaar. Studenten volgen voor het totale traject 15 EC aan extra vakken. Daarnaast krijgt een deel van de bachelorvakken een extra honours-component.

Twee studenten aan het woord

Stefan Vermeent
Stefan Vermeent

"Het is heel leuk en leerzaam om samen te werken met studenten van andere studies binnen de Sociale Wetenschappen. Verder vind ik het persoonlijke contact met de docenten binnen het Honours College heel fijn. Mijn coördinator is goed bereikbaar en helpt me om mijn persoonlijke doelen binnen het programma te bereiken. Het Honours College helpt me ook om persoonlijke doelen na te streven en me te onderscheiden van andere studenten. Ik denk dat dit grote voordelen heeft in de toekomst, ongeacht welke richting ik opga."

Caroline Kwee
Caroline Kwee

"Ik doe mee aan het Honours College omdat ik het leuk vind om uitgedaagd te worden. Voor de Creative Challenge heb ik deelgenomen aan een ‘battle’, uitgeschreven door de GGD voor studenten in heel Nederland. Ons idee betrof nudging, wat wij zien als een noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak van buikgriep, die voornamelijk bestaat uit incidentele, talige voorlichting. Onze methode grijpt direct in op het gedragsproces en is mogelijk effectiever om het gewenste gedrag te bereiken. De jury was gecharmeerd van ons advies, en heeft ons de eerste prijs uitgereikt!"

Meer informatie

Meer informatie voor studiekiezers is te vinden op de bachelorsite.
Meer informatie voor studenten is te vinden op de studentensite.

Contact: e-mail honours.sw@uu.nl.