Promoveren

Academiegebouw promotie
Promotieplechtigheid

Na afronding van een onderzoeksgericht masterprogramma kunnen studenten kiezen voor een promotieopleiding (PhD-opleiding). Binnen de Graduate School of Social and Behavioural Sciences starten jaarlijks circa veertig promovendi met hun promotietraject.

Promotietraject

Tijdens het promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift of een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast volgen promovendi onderwijs in de Graduate School en geven zij vaak ook zelf onderwijs aan studenten.

Promovendi zijn de drijvende krachten achter hun eigen wetenschappelijke en persoonlijke ontwikkeling en worden geacht het initiatief te nemen, oplossingen te zoeken en proactief te zijn. Bij de start van het PhD-traject stellen de promovendus en de promotor samen een opleidingsplan op en beslissen welke cursussen geschikt en relevant zijn. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld.

Promovendi volgen specifieke cursussen om hun kennis en expertise in een bepaald wetenschappelijk gebied te verdiepen en te verbreden, en om de academische en loopbaangerichte vaardigheden te verwerven die nodig zijn om onafhankelijke wetenschappers te worden en, afhankelijk van hun keuze voor een toekomstige carrière, om zich voor te bereiden op een carrière buiten de academische wereld. Promovendi kunnen bijvoorbeeld specifieke onderzoeksmethoden en -technieken, disciplinegeoriënteerde onderwerpen bestuderen of werken aan hun presentatie- en schrijfvaardigheid.

De Graduate School of Social and Behavioural Sciences biedt verschillende cursussen aan, waarvan sommige worden georganiseerd in samenwerking met lokale onderzoeksprogramma's, met nationale onderzoeksnetwerken of onderzoekscholen of een combinatie hiervan.

Een promotieplaats verwerven

Er zijn verschillende mogelijkheden om een promotieplaats te verwerven:

  1. Er is jaarlijks een beperkt aantal vacatures.
  2. Promoveren zonder dienstverband:

Vragen over promoveren zonder dienstverband kan je stellen via het e-mail adres PhDofficeSBS@uu.nl.

PhD Council

De PhD Council vertegenwoordigt de belangen van alle promovendi binnen de faculteit. De raad bestaat uit aio’s van verschillende afdelingen.
Voorzitter: Zowi Vermeire
E-mail: PhDCouncilFSBS@uu.nl

PhD Office Sociale Wetenschappen

Het PhD Office is het aanspreekpunt voor alle PhD-kandidaten van de faculteit. Promovendi kunnen er onder andere terecht voor het algemene cursusaanbod en met vragen over (de voortgang van) hun promotietraject. Ook externe en internationale PhD-kandidaten kunnen met vragen terecht bij het PhD Office.

Contactgegevens PhD Office

E-mail: PhDOfficeSBS@uu.nl.