Academiegebouw promotie
Promotieplechtigheid

Na afronding van een onderzoeksgericht masterprogramma kunnen studenten kiezen voor een promotieopleiding (PhD-opleiding). Binnen de Graduate School of Social and Behavioural Sciences starten jaarlijks circa veertig promovendi met hun promotietraject.

Het promotieonderzoek vindt plaats binnen één van de vijf facultaire zwaartepunten, en vaak ook in landelijk verband. Tijdens het promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift of een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

> Lees meer over promoveren