Promoveren

Academiegebouw promotie
Promotieplechtigheid

De Universiteit Utrecht behoort tot de beste research-universiteiten van Europa. Talentvolle onderzoekers krijgen dan ook volop kansen zich verder te ontwikkelen.

Na afronding van een onderzoeksgericht masterprogramma kunnen studenten kiezen voor een promotieopleiding (PhD-opleiding). Binnen de Graduate School of Social and Behavioural Sciences starten jaarlijks circa veertig promovendi met hun promotietraject.

Het promotieonderzoek vindt plaats binnen één van de vijf facultaire zwaartepunten, en vaak ook in landelijk verband.

Promotietraject

Tijdens het promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject. Het onderzoek mondt uit in een proefschrift of een serie artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast volgen promovendi onderwijs in de Graduate School en geven zij vaak ook zelf onderwijs aan studenten. Het cursusaanbod is onderverdeeld in:

Een promotieplaats verwerven

Er zijn verschillende mogelijkheden om een promotieplaats te verwerven:

  1. Er is jaarlijks een beperkt aantal vacatures.
  2. Promoveren zonder dienstverband:

PhD Council

De PhD Council vertegenwoordigt de belangen van alle promovendi binnen de faculteit. De raad bestaat uit aio’s van verschillende afdelingen.
Voorzitter: Ilona Domen.
E-mail: phdcouncilfss@uu.nl.

PhD Office Sociale Wetenschappen

Het PhD Office is het aanspreekpunt voor alle PhD-kandidaten van de faculteit. Promovendi kunnen er onder andere terecht voor het algemene cursusaanbod en met vragen over (de voortgang van) hun promotietraject. Ook externe en internationale PhD-kandidaten kunnen met vragen terecht bij het PhD Office.

Contactgegevens PhD Office

E-mail: PhDOfficeSBS@uu.nl.