Bestuur en medezeggenschap

Faculteitsbestuur

De faculteit Sociale Wetenschappen staat onder leiding van de decaan. De decaan en vicedecaan hebben respectievelijk onderzoek en onderwijs in hun portefeuille. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; het studentlid (assessor) vertegenwoordigt de medestudenten. Het Faculteitsbureau ondersteunt het bestuur.

Vicedecaan
Vice-decaan
Studentlid
Bestuur faculteit Sociale Wetenschappen Utrecht
Bestuur FSW: Yorick Koridon (assessor), Susan te Pas, Marian Jongmans, Marcel van Aken en Frank Jan van Dijk
Onderzoeker
Bestuurssecretaris
Bestuurssecretaris

Bestuursondersteuning / secretariaat

Sjoerd Groenmangebouw, Utrecht Science Park
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht
Telefoon: (030) 253 41 80 / 92 24
 

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.
De Faculteitsraad bestaat uit zeven studentleden en zeven personeelsleden en wordt voorgezeten door technisch voorzitter Sibe Doosje. De raad vergadert maandelijks en reguliere vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie over de raadsleden, besproken onderwerpen, bevoegdheden, verkiezingen en contactgegevens, is voor medewerkers van de Universiteit Utrecht beschikbaar op intranet. Studenten kunnen meer informatie vinden op Inspraak FSW of kunnen een mail sturen naar sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl.

Faculteistraad Sociale Wetenschappen 2017-2018
Faculteitsraad Sociale Wetenschappen 2017-2018
Contact
Telefoon: 030 253 1484
Secretaris