Bestuur en medezeggenschap

Faculteitsbestuur

De faculteit Sociale Wetenschappen staat onder leiding van de decaan. De decaan en vicedecaan hebben respectievelijk onderzoek en onderwijs in hun portefeuille. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; het studentlid (assessor) vertegenwoordigt de medestudenten. Het Faculteitsbureau ondersteunt het bestuur.

Bestuursondersteuning / secretariaat

Langeveldgebouw, Utrecht Science Park
Heidelberglaan 1, 3584 CH Utrecht
Telefoon: (030) – 253 4180 /1481
 

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.
De Faculteitsraad bestaat uit zeven studentleden en zeven personeelsleden en wordt voorgezeten door waarnemend technisch voorzitter Toon Taris. De raad vergadert 9 keer per jaar en reguliere vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie over de raadsleden, besproken onderwerpen, bevoegdheden, verkiezingen en contactgegevens, is voor medewerkers van de Universiteit Utrecht beschikbaar op intranet. Studenten kunnen meer informatie vinden op Inspraak FSW of kunnen een mail sturen naar sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl. Medewerkers kunnen voor meer informatie mailen naar sw-faculteitsraadpersoneel@uu.nl.

Contact

Mail naar: FacultyCouncilFSBS@uu.nl