Bestuur en medezeggenschap

Faculteitsbestuur

De faculteit Sociale Wetenschappen staat onder leiding van de decaan. De decaan en vicedecanen hebben onderzoek en/of onderwijs in hun portefeuille. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; het studentlid (assessor) vertegenwoordigt de medestudenten. Het Faculteitsbureau ondersteunt het bestuur.

Faculty Board Social and Behavioural Sciences
Faculteitsbestuur: Ilske Timmermans, Irene Klugkist, Frank Jan van Dijk, Jan van Tartwijk, Leoniek Wijngaards-de Meij, Mariska Phielix, Nienke Luijckx en Sander Thomaes

Bestuursondersteuning / secretariaat

Langeveldgebouw, Utrecht Science Park
Heidelberglaan 1, 3584 CH Utrecht
Telefoon: (030) – 253 4180 /1481
 

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.