Onze afdeling onderzoekt vraagstukken rondom optimale ontwikkeling en participatie van kinderen en jongeren in diverse samenlevingen. Daarbij worden fundamentele ontwikkelingstaken van kinderen en jongeren in verband gebracht met maatschappelijke vraagstukken rond sociale gelijkheid, culturele diversiteit, maatschappelijke participatie en digitalisering. We onderzoeken hoe pedagogische contexten en voorzieningen geoptimaliseerd kunnen worden om ontwikkelings- en participatiekansen van alle kinderen en jongeren te verhogen.
Onze afdeling streeft ernaar wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor het ontwerpen van innovatieve arrangementen, technologie, interventies en instrumenten op het terrein van de pedagogiek.

Uitgelicht