Samenwerkingsprojecten

Onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen werken op uiteenlopende terreinen samen met andere universiteiten, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan actuele thema's.
 

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten

Voorbeelden van samenwerkingspartners

Contact
Telefoon: 030 253 4761
Beleidsmedewerker
Medewerker kennisvalorisatie