In de samenleving hebben we te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt, re-integratie op het werk, opgroeien in een multiculturele wijk, ontwikkelen van je eigen identiteit, risicogedrag onder jongeren, groeiende ongelijkheid en toegankelijkheid van de zorg. Jouw gedrag of dat van je familie, vrienden, buurt, etnische groep of land heeft daarbij effect op de omgeving en andersom.
Interdisciplinaire sociale wetenschap richt zich op het begrijpen van deze complexiteit en het zoeken naar oplossingen voor persoonlijke en maatschappelijke problemen die hierbij spelen.

We weten vaak niet wat het gedrag van mensen stuurt. Psychologen kijken naar microprocessen, sociologen naar structurele processen en antropologen naar sociaal-culturele processen. Omvattende verklaringen komen door interdisciplinariteit aan het licht.

Uitgelicht

De afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschap bestudeert actuele vraagstukken in drie hoofdthema’s: