Veel afgestudeerden houden graag contact met oud-studiegenoten, de opleiding, de faculteit en de universiteit. En omgekeerd blijft de faculteit Sociale Wetenschappen graag in contact met haar alumni. Om het contact in stand te houden, zijn er verschillende alumniactiviteiten en -netwerken.

Meer informatie?

Bekijk de website voor alumni van de Universiteit Utrecht.
Het Alumniweb geeft direct toegang tot de gegevens van mede-alumni.