Alumni

Er is een breed scala aan mogelijkheden voor afgestudeerden die graag in contact willen blijven met oud-studiegenoten, hun opleiding en de Universiteit Utrecht.

Contact met de universiteit

Het universitaire Alumnibureau organiseert activiteiten voor alle oud-studenten van de universiteit, zoals workshops, lezingen en ontmoetingen met wetenschappers en alumni. De universitaire alumniwebsite geeft meer informatie, bijvoorbeeld over de jaarlijkse Universiteitsdag, de Alumnipas en het alumniblad Illuster.

Contact met de opleiding

Verschillende opleidingen organiseren activiteiten voor hun eigen alumni: