Over de faculteit

De faculteit Sociale Wetenschappen opende haar deuren in 1963. Nu, ruim vijftig jaar later, staat de faculteit voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Een faculteit die bijdraagt aan de vorming van jong talent in een breed palet aan opleidingen en aan het doorgronden van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van gedrag en maatschappij. Een faculteit ook die midden in de samenleving staat en veelvuldig samenwerkt met anderen.

De faculteit telt ongeveer 850 medewerkers en ruim 5600 studenten, verdeeld over 7 bacheloropleidingen en 20 masterprogramma’s.