Consultatie onderzoekers

Consultatie afdeling Methoden en Statistiek

M&S-adviseurs helpen promovendi en onderzoekers bij het verkrijgen van betrouwbare, valide en bruikbare onderzoeksresultaten. Ze houden daarbij rekening met de kennis en vaardigheden van de consultatievrager. De consultatie is bedoeld voor onderzoekers die een universitaire opleiding hebben gevolgd met een aantal cursussen methoden en statistiek. De consultatie omvat diverse expertises.

Advies bij promotie

We raden promovendi en hun begeleiders aan om in een vroegtijdig stadium van het promotieproject een afspraak te maken voor advies. De adviseur kan bijvoorbeeld:

  • een bepaalde aanpak voorstellen
  • wijzen op bepaalde literatuur
  • het volgen van een cursus aanbevelen
  • wijzen op bepaalde programmatuur
  • helpen bij het interpreteren van statistische analyses
  • nagaan of het advies ook leidt tot de beoogde resultaten

Project- en subsidieaanvragen

De afdeling M&S ondersteunt ook bij het schrijven van projectaanvragen, bijvoorbeeld bij het kiezen van het geschikte onderzoeksdesign en de methode van dataverzameling. Neem ruim op tijd contact op voor het uitvoeren van een poweranalyse en steekproefberekening.

Bij het formuleren van subsidieaanvragen (NWO of derde geldstroom) kan het van belang zijn een M&S-adviseur te betrekken en in de aanvraag op te nemen. Wanneer de M&S-adviseur veel tijd aan het onderzoek besteedt, is het verstandig daarvoor een vergoeding in de begroting op te nemen.

Het maken van een afspraak

Onderzoekers en promovendi kunnen met hun vragen terecht bij een medewerker Methodologie en Statistiek. Zij kunnen hun vraag  mailen naar de consultatieco√∂rdinator, m.moerbeek@uu.nl. De co√∂rdinator zoekt vervolgens een passende adviseur.

Coördinator consultaties