Internationalisering

Internationalisering is een van de belangrijkste speerpunten voor de faculteit voor de komende jaren. Het doel voor 2020: een faculteit die over de volle breedte meer divers en internationaal van aard is.

Waar je ook komt te werken, het is altijd goed als je internationaal bent opgeleid

Het belang van internationalisering

FSW internationalisering

Internationalisering staat niet op zichzelf. Integendeel: het faculteitsbestuur is van mening dat internationalisering essentieel is om de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke impact verder te kunnen versterken. Waarom? Omdat studenten internationale vaardigheden nodig hebben om te kunnen excelleren in een globaliserende arbeidsmarkt. Omdat toponderzoek per definitie wordt uitgevoerd in een internationale context. En omdat onderzoekers bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die vaak verder gaan dan onze landsgrenzen.
 

Het doel voor 2020

In het jaar 2020 wil de faculteit op verschillende vlakken meer internationaal zijn. Alle masterprogramma’s van de faculteit zullen dan Engelstalig zijn, toegankelijk voor internationale studenten en zodanig ingericht dat studenten optimaal worden voorbereid op de globaliserende arbeidsmarkt. In 2020 zal de faculteit een meer diverse gemeenschap vormen; een community die studenten en medewerkers verwelkomt vanuit de gehele wereld. Bovendien zullen wetenschappers en internationale partners elkaar steeds beter weten te vinden voor intensieve samenwerking in een uitdagende onderzoeksomgeving. Die internationale basis helpt de faculteit om haar bijdrage aan het oplossen van grensoverstijgende maatschappelijke vraagstukken verder te vergroten.