Graduate School of Social and Behavioural Sciences

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt uitstekende masterprogramma's en promotieopleidingen op het gebied van de interdisciplinaire sociale wetenschap, culturele antropologie, methoden en statistiek, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en sociologie. De organisatie van deze opleidingen is in handen van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences.

Masterprogramma's

De Graduate School of Social and Behavioural Sciences verzorgt een breed palet aan een- en tweejarige masterprogramma’s. Bekijk ons masteraanbod.

Promotieopleiding

De promotieopleiding focust zowel op onderzoeksgerelateerde onderwerpen als op persoonlijke en professionele vaardigheden die voor elke loopbaan van belang zijn. Lees meer over promoveren aan de faculteit. Voor cursussen zie het cursusaanbod voor promovendi.

Contact

PhDOfficeSBS@uu.nl.

Kwaliteit en accreditatie

Alle masterprogramma’s zijn geaccrediteerd door de NVAO en worden periodiek in- en extern geëvalueerd. De PhD-opleidingen worden eveneens periodiek extern geëvalueerd in het kader van reguliere onderzoeksvisitaties onder auspiciën van de KNAW en QANU.