De afdeling verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de arbeids-, organisatie-, gezondheids- en sociale psychologie. Het gaat daarbij om de vraag op welke manier mensen elkaars gedrag beïnvloeden, direct en indirect, bewust of onbewust, in een verscheidenheid aan contexten. De arbeids- en organisatiepsychologie buigt zich specifiek over individueel gedrag in werksituaties; binnen teams of organisaties als geheel. Vaak wordt daarbij sociaalpsychologische theorievorming gebruikt.

Uitgelicht