Onderzoek naar effect van digitale en groene transformaties op vaardigheidskloof arbeidsmarkt

Het onderzoeksconsortium SkiLMeeT heeft een HORIZON-subsidie van in totaal bijna 3 miljoen euro ontvangen om te onderzoeken hoe de digitale en groene transformaties van Europese economieën vraag en aanbod van vaardigheden veranderen. In de komende drie jaar zal het onderzoeksteam de omvang van de tekorten en discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden analyseren, de drijvende krachten identificeren en innovatieve manieren voorstellen om de lacunes aan te pakken. Het SkiLMeeT-consortium bestaat uit acht onderzoeksinstellingen uit zes Europese landen, waaronder de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). De onderzoekers van U.S.E. zullen methodologieën ontwikkelen om nieuwe gegevens te genereren over de vraag, het aanbod en de tekorten van vaardigheden, en daarvoor gebruikmaken van grote datasets met behulp van natuurlijke taalverwerking en machine learning-methoden.

International team of the involved researchers
Het onderzoeksteam tijdens de kick off meeting bij TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is de coördinator van het project, en samen met het Duitse RWI – Leibniz Institute for Economic Research ook de wetenschappelijke coördinator. De andere consortiumpartners zijn Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) uit Italië; het Luxemburgs Instituut voor Sociaal-Economisch Onderzoek (LISER); het Poolse Instituut voor Structureel Onderzoek (PDS); het Instituut voor Filosofie en Sociologie van de Bulgaarse Academie van Wetenschappen; Aldgate Strategy Group, gevestigd in Polen, en de Universiteit Utrecht.

Terwijl Europa de grote versnelling van de groene en digitale transitie meemaakt, zien we aanzienlijke verschuivingen in de vraag naar vaardigheden, zegt wetenschappelijk coördinator Ronald Bachmann van het RWI. Het ontbreekt ons echter aan omvattende en vergelijkbare indicatoren voor de verschillende landen met betrekking tot het tekort aan vaardigheden en arbeidskracht, wat een aanzienlijk obstakel vormt voor het matchen van vaardigheden en voor het ontwikkelen van beleid dat dit probleem kan helpen verminderen. Ons consortium gaat deze lacune in de kennis dichten.

Binnen het onderzoeksproject, waarvan de volledige titel ‘Skills for labour markets in the green and digital transition’ luidt, zullen de onderzoekers indicatoren ontwikkelen voor de tekorten en discrepanties tussen de gevraagde en aangeboden vaardigheden op de arbeidsmarkt in Europa, nieuwe inzichten verschaffen in de oorzaken van de vaardighedenkloof en beleidsaanbevelingen doen om die kloof te dichten. SkiLMeeT hanteert een inter- en transdisciplinaire aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende databronnen, analyses worden uitgevoerd en uitgebreid overleg wordt gevoerd met belanghebbenden. De geplande output bestaat uit negen datasets en indicatoren, negen technische rapporten, vijftien onderzoekspapers en elf beleidsnota's.

Tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden, discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden en de drijvende krachten


Elena Fumagalli en Ulrich Zierahn-Weilage zullen namens de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) gezamenlijk leiding geven aan het werkpakket 'Data on labour and skills shortages, skills mismatches, and their drivers'. Samen met alle partners van het project zullen zij:
 

  • Datasets creëeren die vraag, aanbod en tekorten op het gebied van arbeid en vaardigheden meten
  • Datasets maken voor de groene en digitale transitie
  • Methodologieën ontwikkelen om informatie uit grote datasets (bijv. tekstdocumenten) te kunnen halen met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP) en machine learning (ML)

Dit project biedt een unieke kans om nieuwe gegevens te ontwikkelen over vraag, aanbod en de tekorten aan vaardigheden, zegt Elena Fumagalli.

Het consortium zal met name gebruik maken van natuurlijke taalverwerkingsmethoden om vaardigheden in tekstdocumenten te identificeren, om nieuwe maatregelen te ontwikkelen voor het aanbod van vaardigheden in bijvoorbeeld opleidingsprogramma's, en voor de vraag naar vaardigheden die bijvoorbeeld in vacatures worden gevraagd.

Hoewel de onderzoekers over het vooral nieuwe vaardigheden willen detecteren in de gegevens, leggen zij speciaal de nadruk op groene en digitale vaardigheden. Verder beoordelen zij in hoeverre banen geconfronteerd worden met digitale en groene technologieën door naar de tekstuele overeenkomsten tussen opleidingsprogramma's en octrooien te kijken.

Ulrich Zierahn-Weilage voegt daaraan toe: We zullen deze nieuwe gegevens gebruiken om meer inzicht te krijgen in hoe de vraag van bedrijven naar vaardigheden verandert als gevolg van digitale en groene technologieën, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat werknemers gelijke tred houden met de veranderingen op de arbeidsmarkt, om duurzame en inclusieve samenlevingen te kunnen garanderen.

 

Meer informatie


Het onderzoeksvoorstel van het SkiLMeeT-consortium was een van de 103 projecten die werden ingediend voor de Horizon Europe Research and Innovation Actions call: Inclusiviteit in tijden van verandering (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01). Dit door de EU gefinancierde onderzoeksproject wordt uitgevoerd door acht Europese onderzoeksinstellingen met drie hoofddoelstellingen: het creëren van indicatoren om tekorten en lacunes op het gebied van arbeid en vaardigheden in Europa te kwantificeren; onderzoek naar de drijvende krachten achter deze lacunes; en het identificeren van trajecten om tekorten aan vaardigheden te verminderen. Lees meer op de website:

Ga naar de SkiLMeeT website