Nieuws faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Bekijk het nieuws van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Voor persvragen en vragen over nieuws kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van de faculteit: tel. (030) 253 8356, rebo.nieuws@uu.nl.

Future Proof City
28 mei 2019
Op basis van onderzoek naar duurzame stedelijke ontwikkeling in Singapore stelden B&O studenten de bundel 'Future Proof City' samen.
Dunja Mijatovic
28 mei 2019
De lezing van Mijatovic aan de Universiteit Utrecht heeft als titel: Van vijandigheid tot verzoening: hoe maak je mensenrechten relevant voor iedereen?
VAR pleitwedstrijd rechtsgeleerdheid
27 mei 2019
Verschillende teams van rechtenstudenten uit heel Nederland streden tegen elkaar in een bestuursrechtelijke procedure.
Successful Public Policy
27 mei 2019
Dit boek wil een nieuwe agenda opstellen voor onderwijs, onderzoek en de dialoog over de prestaties van overheidsbeleid.
Vlag Universiteit Utrecht
27 mei 2019
De Universiteit Utrecht heeft vier zogeheten focusgebieden aangewezen waarin in totaal €1,6 miljoen wordt geïnvesteerd.
Executive onderwijs
27 mei 2019
Het executive programma Coaching en Consulting in Context krijgt een nieuwe vorm.
GMP Visit school Geluksburg
27 mei 2019
De universiteiten van Johannesburg, Tsukuba en Utrecht willen het Global Sports Master's programme verder ontwikkelen, structureel en financieel duurzaam maken.
Daan van Uhm
23 mei 2019
"Steeds meer groene criminaliteit wordt niet alleen als schadelijk, maar ook als strafbaar gezien", aldus van Uhm van de Universiteit Utrecht.

Pagina's

RSS