School of Human Rights Research

De School of Human Rights Research is een samenwerkingsverband van onderzoekers op het terrein van mensenrechten (zowel juristen, politicologen als historici). Een belangrijke activiteit van de school is het organiseren van een gezamenlijk opleidingsprogramma voor junior-onderzoekers.

De onderzoeksschool is officieel erkend door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De school is een interuniversitair samenwerkingsverband van het departement Rechtsgeleerdheid (Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, en de faculteiten Rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Leiden.

Meer informatie vindt u op de  website van de School of Human Rights Research.

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een van de kerninstituten die deelneemt aan de samenwerking.