logo Netherlands Network for Human Rights Research

Netherlands Network of Human Rights Research is een landelijke alliantie van universiteiten en onderzoeksinstituten. De Onderzoeksschool heeft als doel onderzoekers op het gebied van mensenrechten bij elkaar te brengen en een gezamenlijk opleidingsprogramma voor promovendi aan te bieden.

Deelnemers zijn de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Tilburg, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en het T.M.C. Asserinstituut in Den Haag, waar het secretariaat en management van de Onderzoeksschool zijn gevestigd.

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht is een van de kerninstituten die deelneemt aan de samenwerking.