Leiderschap in Sport – nieuwe opleiding voor MVO-managers

Een groep cursisten in een zaal met docent
Foto: Eredivisie CV, Anniek Donkersteeg.

De Universiteit Utrecht en Eredivisie CV hebben samen een opleiding opgezet gericht op de maatschappelijke rol van betaald voetbalorganisaties. Leiderschap in Sport is een leergang van zes maanden gericht op MVO-managers van de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie voetbalclubs. Binnen het programma buigen zij zich over de rol van de MVO- / maatschappelijk manager, trends en ontwikkelingen, competenties en persoonlijk leiderschap. De eerste groep deelnemers is op 15 januari van start gegaan. ‘We willen ervoor zorgen dat de maatschappelijke waarde(n)creatie in het voetbal steviger wordt neergezet,’ zegt een van de programmacoördinatoren, Jan Willem van der Roest. ‘En daarnaast willen we scholingsmogelijkheden in de sport creëren - die zijn er nu echt nog te weinig.’ Vanaf de volgende editie zijn ook deelnemers uit andere sportorganisaties welkom in het programma.

Volgens Jan-Willem van der Roest, samen met Aukje Geubbels (Eredivisie CV) een van de programmacoördinatoren van de nieuwe opleiding, waren er tot nu toe relatief weinig mogelijkheden voor scholing in de sport: Er zijn wel leiderschapsprogramma’s, maar die zijn overwegend op het topsegment gericht. Juist voor mensen die halverwege hun carrière in de sport zijn en zich daarin verder willen ontwikkelen, was er tot nu toe heel weinig. Vanuit ons partnerschap met de Eredivisie hebben we nu deze eerste editie van de leergang ontwikkeld voor deze specifieke doelgroep, na een pilotfase vorig jaar. Deze groep heeft verdere professionalisering nodig. Dat gaat niet alleen om vaardigheden maar ook over hoe zij kunnen doorgroeien in hun eigen functie.

We willen ervoor zorgen dat de maatschappelijke waarde(n)creatie in het voetbal steviger wordt neergezet

Jan-Willem van der Roest

Deze editie is gericht op mensen die in het betaald voetbal werken. We willen ervoor zorgen dat de maatschappelijke waarde(n)creatie in het voetbal steviger wordt neergezet, zegt Van der Roest. Die ontwikkeling is al gaande, het wordt in het voetbal steeds serieuzer genomen. Je ziet dat sponsoren partnerships willen sluiten maar niet alleen op het sportieve en zakelijke vlak, vaak omdat ze zelf ook MVO-doelstellingen hebben. Zij vragen dan natuurlijk ook om inzicht in wat er dan gebeurt met hun investeringen, om verantwoording. De MVO-functie van het voetbal is dus aan het professionaliseren en daar willen we aan bijdragen.

Bredere doelgroep vanaf de volgende editie


Vanaf de volgende editie is een bredere groep deelnemers uit de sport welkom, zegt Van der Roest. Dat gaat dan om een bredere groep mensen en maatschappelijke organisaties die zich bezighoudt met maatschappelijke waarde(n)creatie zoals de Johan Cruyff Foundation of het Fonds Gehandicaptensport en we zouden ook edities voor sportbonden en gemeenteambtenaren kunnen  organiseren. Steeds gericht op maatschappelijke waarde(n)creatie. Dan moet je denken aan maatschappelijke programma’s gericht op gezondheid, beweging of sociale cohesie in de wijken waar clubs gevestigd zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in het terugdringen van achterstanden en het creëren van verbinding tussen mensen.

Maatschappelijke programma’s kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in het terugdringen van achterstanden en het creëren van verbinding tussen mensen

Jan-Willem van der Roest

Vaardigheden en reflectie


Hoe ziet de opleiding eruit? Jan-Willem van der Roest daarover: De leergang bestaat uit acht dagen, met groepsopdrachten, reflectie en intervisie waarin we de deelnemers onder andere vaardigheden gaan bijbrengen. Het herkennen van je rol in de voetbalclub bijvoorbeeld. Clubs zijn natuurlijk vooral gericht op sportieve en zakelijke doelstellingen; het is tenslotte betaald voetbal. Als je daarin met een maatschappelijk programma komt, levert dat soms wat weerstand op in de organisatie, dus daar gaan we specifiek op in. Daarnaast belichten we verschillende organisatiekundige thema’s, waaronder organisatieverandering. Maar we besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan storytelling; hoe vertel je dat maatschappelijke verhaal nu goed naar de buitenwereld zoals naar gemeenten én ook naar de binnenwereld van de club zelf.

We hebben voor deze relatief korte, geconcentreerde vorm gekozen omdat het voetbal altijd doorgaat. In de clubs is iedere twee weken een thuiswedstrijd waarin de deelnemers vaak mee organiseren. Er zijn altijd deadlines en soms zijn er ook nog Europese wedstrijden of bekervoetbal. We proberen rekening te houden met de drukke banen van de cursisten.

Samenwerking met Eredivisie CV


De leergang Leiderschap in Sport is ontwikkeld voor MVO-managers van Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs. De uitvoering van dit Onderwijs voor Professionals programma is in handen van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eredivisie CV.

Contact


Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van de programmacoördinatoren, Jan Willem van der Roest (j.vanderroest@uu.nl) of Aukje Geubbels (aukje.geubbels@eredivisie.nl). Of lees meer over het programma op de website van Onderwijs voor Professionals.

Ga naar de website van Onderwijs voor Professionals
Lees het nieuwsbericht van Eredivisie CV

Leiderschap in Sport: maatschappelijke waarde(n) in het betaald voetbal


Deze leergang is ontwikkeld voor MVO-managers van Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-clubs. De uitvoering van het programma is in handen van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eredivisie CV.

Na afronding van de leergang:

  • Herkent de deelnemer elementen van goed beleid in publieke waardecreatie en kan deze toepassen op de eigen voetbalorganisatie.
  • Is de deelnemer in staat om de spanning tussen publieke waardecreatie en andere vormen van waardecreatie in het betaald voetbal te herkennen.
  • Is de deelnemer in staat effectief om te gaan met weerstand in de rol van MVO-manager, in relatie tot bovengenoemde spanning.
  • Heeft de deelnemer geleerd zich individueel te ontwikkelen in de professionele rol van MVO-manager.
  • Is de deelnemer in staat om de MVO-organisatie beter te positioneren en te presenteren.
Lees meer op de website van Leiderschap in Sport