De taal der ziekte

In maart 2018 verscheen een themanummer van het tijdschrift Nederlandse Letterkunde, met als titel De Taal der Ziekte: literaire perspectieven op geneeskunde, psychosomatiek en psychiatrie.

Ervaringen van ziekte

In De Taal der Ziekte wordt ingespeeld op de wisselwerking tussen onderzoek naar literaire productie enerzijds en de geneeskunde, psychosomatiek en de psychiatrie anderzijds. Centraal staat de vraag: wat kan de literatuur – en het onderzoek naar literatuur – ons vertellen over de ervaring van ziekte of disability?

Impact en vervolg

De verschillende artikelen in deze special issue maken nieuwe perspectieven en uitdagingen zichtbaar. Als we werkelijk de dialoog tussen letterkunde en geneeskunde willen aangaan, dan zullen we een heel rekkelijke definitie moeten hanteren van begrippen als ‘literatuur’ en ‘literair’. Wanneer we bereid zijn om dat te doen, kunnen we pas écht werk maken van wat in de toekomst misschien wel ‘medische letterkunde’ zal gaan heten.

Zie ook de informatie over de publiekspresentatie van de taal der ziekte.