Keuzeonderdelen scholing BKO en SKO

In het BKO- en SKO-traject kunnen keuzeonderdelen (aanvullende scholing) gevolgd worden. De meeste keuzeonderdelen staan open voor alle UU-docenten. Om je te ontwikkelen richting je basis- of seniorkwalificatie onderwijs, is het belangrijk om het geleerde uit een keuzeonderdeel ook toe te passen in je onderwijspraktijk en op de opgedane kennis en kunde te reflecteren.

Eenmalige activiteiten & zelfstandig te ondernemen

Hieronder volgt een overzicht van verschillende soorten activiteiten die als keuzeonderdeel in een BKO- of SKO-traject passen. Docenten kunnen zulke activiteiten volgen of zelf initiëren en verzorgen. De lijst is niet uitputtend: docenten kunnen met hun tutor overleggen en andere activiteiten aandragen.

Docentontwikkelaanbod

Als medewerker met een onderwijstaak kan je gebruikmaken van allerlei soorten ontwikkelaanbod op het gebied van onderwijs. Van cursus tot leergang en van workshop tot webinar. Het complete aanbod vind je hier.

Teaching and Learning Inspiration Days

Tijdens de Teaching and Learning Inspiration Days kunnen docenten gedurende vier dagen interessante workshops en inspiratiesessies volgen. Lees daarover hier meer.

OnderwijsFestival

Jaarlijks vindt in maart het OnderwijsFestival plaats: dé onderwijsconferentie van de UU met een actueel thema. Lees daarover hier meer.

Utrecht Scholarship of Teaching and Learning conference

Jaarlijks vindt de U-SoTL-conferentie plaats. Hier leren docenten hoe zij hun eigen onderwijs systematisch kunnen analyseren en verbeteren. Ook delen docenten hier posters met afgerond onderwijsonderzoek. Lees daarover hier meer.

Special Interest Groups

SIG’s zijn groepen van docenten die geïnteresseerd zijn in hetzelfde thema, bijvoorbeeld ‘motivatie’, ‘ondernemerschapsonderwijs’ of ‘co-creatie’. Bekijk hier alle SIG’s en hun bijeenkomsten.

Uitwisseling en samenwerking buiten de UU

Docentmobiliteit biedt de gelegenheid om elders inspiratie op te doen, de eigen kennis te vergroten, ervaringen te delen en te netwerken. Zie hier verschillende mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking over de universitaire grenzen, bijvoorbeeld het Erasmus+ teaching mobility programme.

Korte ontwikkeltrajecten

Diverse korte ontwikkeltrajecten zijn uitermate relevant voor zowel BKO- als SKO-docenten.

Op het gebied van het uitvoeren van onderwijs:

Op het gebied van het begeleiden van studenten (tutoraat en academische vaardigheden):

Op het gebied van het ontwerpen van onderwijs, kwaliteitszorg en onderwijsonderzoek:

Kijk ook bij het aanbod voor docenten op intranet, in de UU Development Guide.