Scholarship of Teaching and Learning

Academici vervullen taken op het gebied onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en/of leiderschap. Al deze domeinen zijn belangrijk en ze verdienen dan ook alle erkenning en waardering. De Scholarship of Teaching and Learning is een academische activiteit die te positioneren is tussen onderwijs en onderzoek: het wetenschappelijk benaderen van je onderwijs om het onderwijs te verbeteren en jezelf als docent te ontwikkelen.

Het doel van SoTL is om docenten inzicht te geven in het leren van studenten en zichzelf als docenten te ontwikkelen. SoTL vindt plaats op het niveau van de onderwijsruimte: docenten onderzoeken hun eigen onderwijsactiviteiten. Een SoTL-project heeft vier basiselementen:

  1. het maakt gebruik van eerdere kennis (bijvoorbeeld vakdidactische of onderwijswetenschappelijke literatuur);
  2. vergaart inzicht in het leren van studenten;
  3. is methodologisch doordacht;
  4. deelt de resultaten publiekelijk.
  5. bij voorkeur worden in SoTL ook studenten betrokken

Een typische SoTL-onderzoeksvraag is: Evidence for teaching practice: The impact of clickers in a large first-year biology classroom environment.

Het Centre for Academic Teaching and Learning organiseert activiteiten om docenten te informeren over hoe ze een SoTL-project op kunnen zetten, financiert onderwijskundig advies bij SoTL projecten en deelt best practices. Onder 'Advies en ondersteuning' lees je meer over de ondersteuning van SoTL-activiteiten. Ook is er de SIG SoTL, een community van docenten die geïnteresseerd zijn in en zich bezighouden met SoTL, waar je je als docent bij aan kunt sluiten.