Community

Een van de doelstellingen van het Centre for Academic Teaching and Learning is kennisdeling door docenten te bevorderen en dan niet alleen binnen de eigen faculteit maar over de grenzen van de faculteiten heen. Dit vanuit de gedachte dat juist de verschillende achtergronden en denkwijze waarde toevoegt.

Docentencommunity TAUU

Het Centre bevordert dat docenten met elkaar in contact komen om hun kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan over academisch onderwijs. Om die reden biedt het Centre een fysieke werk- en ontmoetingsplek voor alle docenten aan de Universiteit Utrecht en onderhoudt een community voor en door docenten, bekend als de Docentencommunity TAUU.

Naar de docentencommunity