Subsidie voor uitwisseling en samenwerking

CAT Visiting Scholars

The Centre for Academic Teaching (CAT) provides the possibility to host visiting academics as Visiting Scholars at Utrecht University. Visits can last between two weeks and three months.

The positions are intended for staff employed at a recognised university that have, or are interested in pursuing, a collaboration with teaching staff at Utrecht University, or for PhD candidates in educational research programmes who are interested in setting up an elective learning experience by research collaboration.

During their visit, scholars are considered members of the Centre for Academic Teaching community and will have numerous opportunities to engage with UU staff as well as to participate in CAT activities. For more information and application process, click here.

Erasmus+ teaching and training mobility

De Universiteit Utrecht neemt deel aan het Erasmus+ subsidieprogramma. Via dit programma kunnen docenten reis- en verblijfkosten aanvragen voor doceer- en trainingsactiviteiten in het buitenland (in zeer beperkte mogelijkheden van en naar niet-EU landen). Docentmoblitieit biedt de gelegenheid om elders inspiratie op te doen, eigen kennis en ervaring te delen en hun netwerk te vergroten. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden hiervan, kunnen docenten van de Universiteit Utrecht terecht bij de universiteitsbrede International Office of de facultaire International Offices.

Zie hier voor meer informatie over Erasmus+ aan de UU en hier voor specifieke informatie over Erasmus+ en stafmobiliteit aan de UU.

Erasmus+ institutionele onderwijssamenwerkingen

De Universiteit Utrecht neemt deel aan het Erasmus+ subsidieprogramma. Via dit programma kunnen docenten ondersteuning aanvragen bij het opzetten van internationale samenwerkingsprojecten. Strategische partnerschappen kunnen kleine of grootschalige projecten zijn op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees (en zeer beperkte mogelijkheden van en naar niet-EU landen). Sectorale samenwerking binnen de onderwijssector hoger onderwijs zijn mogelijk, maar ook sectoroverstijgende samenwerking tussen meerdere onderwijssectoren en bijvoorbeeld gemeenten, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden hiervan, kunnen docenten van de Universiteit Utrecht terecht bij de universiteitsbrede International Office of de facultaire International Offices.

Zie hier voor meer informatie over Erasmus+ aan de UU.

Fulbright Beurzenprogramma voor wetenschappers

Met het Fulbright Beurzenprogramma voor wetenschappers kunnen Nederlandse academici onderwijs geven in de Verenigde Staten, al dan niet in combinatie met onderzoek. Het Fulbright Center stelt jaarlijks maximaal twee beurzen beschikbaar voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland, voor een minimale verblijfsperiode van drie maanden. Het Fulbright Beurzenprogramma is een wereldwijd programma waaraan meer dan 150 landen deelnemen. Het doel is het begrip tussen Amerikaanse staatsburgers en burgers van andere landen te bevorderen. Het beurzenprogramma werd in 1946 in het leven geroepen door de Amerikaanse senator J. William Fulbright.

Voor studies of projecten met als hoofdonderwerp de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, of de EU zelf, zie het Fulbright-Schuman Program.

Bron: http://www.fulbright.nl/programmas/fulbright/fulbright-voor-wetenschappers.html

Fullbright Centre: Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs)

Het programma Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs) is een intensief zomerprogramma bedoeld voor wetenschappers, docenten en andere beroepsbeoefenaren om diepgaande kennis op te doen van de Amerikaanse samenleving, cultuur, waarden en instellingen. Het uiteindelijke doel is om onderwijscurricula op instellingen voor (hoger) onderwijs te versterken en de kwaliteit van de overdracht van kennis over de Amerikaanse samenleving te vergroten.

Bron: http://www.fulbright.nl/programmas/summer-institutes-scholars.html

Fulbright Intercountry Program

Dit programma biedt Nederlandse universiteiten, hogescholen en door de overheid gefinancierde wetenschappelijke instellingen de mogelijkheid een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van verblijf van Amerikaanse wetenschappers die in een ander Europees land verblijven met een Fulbright-beurs. Het doel van dit onderdeel van het Fulbright-programma is om kennisoverdracht en -uitwisseling te bevorderen en het verblijf van Amerikaanse wetenschappers, die met een Fulbright-beurs in een ander Europees land blijven, te verrijken.

Bron: http://www.fulbright.nl/programmas/fulbright/fulbright-intercountry-program.html