Educational Scholarship

Wetenschappelijk onderwijs vraagt ook om een wetenschappelijke benadering van ons eigen onderwijs. Het Centre for Academic Teaching and Learning van de Universiteit Utrecht stimuleert docenten om zich te ontwikkelen en hun eigen onderwijs voortdurend te onderzoeken.

Laptop met site onderwijsevaluatie: multisource feedback.
Multisource Feedback is een van de vele programma´s die de universiteit inzet in het kader van Scholarship of Teaching & Learning om met docenten het eigen onderwijs te evalueren.

De Universiteit Utrecht stimuleert Educational Scholarship om de kennis over hoger onderwijs te vergroten.

Academici worden gestimuleerd om een research informed benadering te hanteren voor hun onderwijs: disciplinaire kennis, praktische kennis en wetenschappelijke kennis worden gecombineerd om meer inzicht te krijgen in het leren van studenten. 

Wanneer het doel van de Educational Scholarship vooral is om de onderwijspraktijk in de eigen cursus te evalueren, noemen we dat Scholarship of Teaching & Learning (SoTL). Wanneer het doel is om een bijdrage te leveren aan de theoretische kennisbasis van het wetenschappelijk onderwijs binnen een vakgebied, oftewel vakdidactiek, verwijzen we naar Discipline-Based Education Research (DBER). Zowel SoTL als DBER zijn research informed benaderingen van het onderwijs. Er is geen strikte scheiding tussen deze benaderingen, maar ze vormen eerder een continuüm.

Het Centre for Academic Teaching and Learning ondersteunt deze cultuurverandering door goede voorbeelden beschikbaar te stellen aan collega-academici en door hen met elkaar in contact te brengen via communities en bijeenkomsten. Er zijn verschillende programma’s en fondsen beschikbaar om het hele scala van Educational Scholarship te ondersteunen. Zo worden docentgestuurde SoTL- en DBER-projecten ontsloten, activiteiten georganiseerd, onderwijskundig advies geboden en projecten gefinancierd via de SoTL grants. Meer over deze mogelijkheden kun je vinden via de links aan de linkerzijde van deze pagina.