Advisory Board

De Academic Director wordt m.b.t. de strategische koers en inhoud activiteiten van het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) geadviseerd door een Advisory Board, bestaande uit vertegenwoordigers van alle faculteiten en het University College Utrecht, en van het departement Educatie van de faculteit Sociale Wetenschappen vanwege de sterke inhoudelijke link. De leden van de Advisory Board dragen zorg voor gezamenlijk eigenaarschap van het CAT en voor draagvlak in de faculteiten. Zij leveren advies vanuit hun expertise en/of bestuurlijke rol om de inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten in de drie pijlers van het CAT te waarborgen. 

Binnen de Advisory Board zijn portefeuilles verdeeld. Die bestaan uit een of meer grote activiteiten of clusters van activiteiten van het CAT, gerelateerd aan de drie pijlers van het CAT: docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en educational scholarship. Met betrekking tot deze portefeuilles hebben zij een (pro)actieve inhoudelijke of adviserende rol.

De Advisory Board bestaat uit de volgende personen: