Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs

Studenten krijgen les door middel van blended learning

Hoe kun je studenten vroeg in hun studie al laten experimenteren? Hoe verbeter je hun taalvaardigheid? En hoe zorg je dat docenten zo veel mogelijk van elkaar leren? Dit zijn enkele van de vele vragen waarbij het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs aanzet geeft tot het antwoord.

Het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs is in 2013 in het leven geroepen ter bevordering van de professionalisering van docenten en om onderwijsinnovaties te stimuleren. Docenten van de Universiteit Utrecht dragen projecten voor op het gebied van (digitale) didactiek & toetsing, activerend leren, matching & selectie, honours onderwijs en de masterfasevernieuwing. Gehonoreerde projecten worden door de docenten zelf uitgevoerd.

Twee miljoen euro

Elk jaar kent het College van Bestuur twee miljoen euro toe aan veelbelovende projecten. Drie typen projecten worden uit het fonds bekostigd: Facultaire USO-, interfacultaire USO onderwijsinnovatie- en USO consolidatieprojecten.

Facultaire USO-projecten zijn kleinschalig van aard. Iedere faculteit heeft eigen procedures. Neem contact op met je facultaire contactpersoon als je meer wilt weten over de mogelijkheden in jouw faculteit.

Met de interfacultaire USO onderwijsinnovatie worden vernieuwende onderwijsprojecten gerealiseerd waarin minimaal twee faculteiten participeren. Dit zijn grotere projecten met een maximale duur van 3 jaar en een budget tussen de 85.000 en 250.000 euro.

USO consolidatie maakt het mogelijk om te onderzoeken of project(resultaten) van (bijna) afgeronde onderwijsinnovaties duurzaam ingebed kunnen worden in de organisatie, of kunnen worden vermarkt. Het eindresultaat van een consolidatieproject is een business case op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden over de verduurzaming van de projectresultaten.

Call for proposals

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden: Marian Jongmans (vz, FSW), Cornélie Westermann (DGK), Vincent Crone (GW), Emma Versteegh (Bèta), Agnes Andeweg (UCU), Margien Bootsma (Geo), Marieke van der Schaaf (GNK), Bald de Vries (REBO), studentlid, Frans Prins (onderwijskundig adviseur), Willemijn Schot (onderwijskundig adviseur), Hjalmar Eijkelenkamp (procesbegeleiding) en Geertje Agricola (secretaris).

In de Teaching and Learning Collection vind je de lopende en afgeronde USO-projecten met projectbeschrijvingen en (voorlopige) resultaten.

Teaching and Learning Collection

Meer weten over het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs? Neem dan contact op via cat@uu.nl.