Discipline Based Educational Research

Kennis over onderwijs kan op verschillende manieren opgedaan en toegepast worden. Naast docenten die hun eigen onderwijs onderzoeken (Scholarship of Teaching and Learning) en de onderwijswetenschap, wordt binnen verschillende disciplines onderwijskundige kennis opgedaan. Deze vakdidactiek wordt ook wel Discipline Based Educational Research genoemd. 

Typerend voor DBER is dat het nauw verbonden is aan de discipline, bijvoorbeeld aan methodes, paradigma’s en kennis uit de onderzoeksdiscipline. De opgedane onderwijskundige kennis draagt dus bij aan de inzichten over het overbrengen van de specifieke discipline. Daarnaast dragen inzichten uit DBER bij aan generieke onderwijswetenschappelijke kennis.

Een typische DBER-onderzoeksvraag is: The Script Concordance test: a new tool to assess the reflective clinician.

De Universiteit Utrecht kent vele onderzoeksgroepen die zich richten op onderwijs. Sommige van hen komen uit de onderwijswetenschappen, anderen zijn ingebed in de faculteit en richten zich op de vakdidactiek. Een overzicht van hoogleraren met onderwijs als focusgebied vind je hier. Het focusgebied Higher Education Research faciliteert uitwisseling tussen verschillende onderwijsonderzoekers. Andere ondersteuningsmogelijkheden vind je in de balk aan de linkerzijde van deze pagina.