BKO en SKO

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie en docentontwikkeling en heeft daarom als eerste universiteit van Nederland de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ingevoerd. Een BKO helpt docenten te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk, waarbij professionele ontwikkeling centraal staat. Naast de BKO kent de UU een Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) voor meer ervaren docenten. Aan een docent met een BKO kan een cursus toevertrouwd worden en aan een docent met een SKO een curriculum.

Het traject naar het behalen van een onderwijskwalificatie bestaat in beginsel uit het opstellen en uitvoeren van een ontwikkeldocument, het geven van onderwijs met daarop feedback en reflectie, het volgen van scholing, het voeren van gesprekken met een tutor, het opstellen van een portfolio en toetsing van het portfolio door een facultaire commissie.

BKO-traject en scholing

In een regulier BKO-traject geven docenten onderwijs waarop zij regelmatig reflecteren en feedback ontvangen. Daarnaast volgen zij scholing, voeren gesprekken met hun tutor, en stellen een ontwikkeldocument en een portfolio op. Het portfolio wordt getoetst door een commissie. Met het behalen van een BKO legt een docent de basis voor verdere ontwikkeling en verdieping op het gebied van onderwijs. 

Het scholingsaanbod voor BKO-kandidaten bestaat uit kernmodules (of een leergang) en keuzeonderdelen. De kernmodules richten zich op het uitvoeren van onderwijs, feedback en toetsing, en het ontwerpen van onderwijs. Per faculteit verschilt het of docenten een leergang of losse kernmodules volgen – zie daarvoor de facultaire informatie op intranet (inlog met Solis-ID), waar je ook contactgegevens voor jouw faculteit vindt. Lees hier meer over de universitaire BKO-leergang en het keuzeaanbod (aanvullende scholing) voor BKO- en SKO-kandidaten.

BKO-deelcertificaat

De Universiteit Utrecht stimuleert elke medewerker om zichzelf te ontwikkelen. Promovendi, postdocs en tijdelijke docenten die te weinig (verschillende) onderwijstaken hebben om een BKO te behalen, kunnen in overleg met hun leidinggevende een deelcertificaat ‘Uitvoering Onderwijs’ behalen. Speciaal voor beginnende docenten is het Start to Teach-traject ontwikkeld.

SKO-traject en scholing

Een SKO-traject is voor meer ervaren docenten. Het omvat in principe dezelfde onderdelen als het BKO-traject (onderwijs geven, reflectie, feedback, opstellen ontwikkeldocument en een portfolio), maar is minder formeel geregeld. Deelnemers kunnen facultatief scholing volgen. Lees meer in de universitaire regeling (hoofdstuk 4). Hieronder lees je meer over de mogelijkheden voor SKO-kandidaten:
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de BKO en de SKO op intranet (inlog met Solis-ID). Hier vind je ook alle facultaire pagina’s met onder andere contactgegevens voor als je nog vragen hebt. Docenten van het UMCU kunnen terecht op de website van het UMCU of mailen naar docentprofessionalisering@umcutrecht.nl.