De Studentendenktank

Hoe betrek je studenten bij onderwijs en onderwijsinnovatie? Dat is één van de vragen die wij onszelf stellen bij het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT). Onderwijs is ten slotte vóór de student. Het meenemen van het perspectief van studenten in het ontwerpen en vernieuwen van onderwijs vinden wij daarom erg belangrijk. Om die reden heeft het CAT een studentendenktank ontwikkeld: een programma waarin studenten input kunnen geven op onderwijs- en onderwijsinnovatieprojecten die CAT momenteel uitvoert binnen de UU. Studenten kunnen zo daadwerkelijk invloed uitoefenen op het verdere verloop van deze projecten. In ruil voor hun deelname aan de denktank kunnen studenten nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.

Gerichte input van studenten

De studentendenktank vindt één keer per jaar plaats, en bestaat uit vier à vijf bijeenkomsten die elk in het teken staan van één thema of project. Tijdens deze bijeenkomsten gaat een kleine groep gemotiveerde studenten aan de slag met deze thema's of projecten. Tijdens de sessies worden studenten eerst voorzien van de achtergrond en context van een project. Vervolgens kunnen zij aan de hand van opdrachten (challenges) feedback leveren. De adviezen die studenten geven, worden door de betrokken projectleiders ook daadwerkelijk meegenomen in hun project.

Meer weten?

Neem dan contact op met de projectleider studentbetrokkenheid via Teaching Support of bekijk de video hieronder.

Afgelopen edities van de studentendenktank