Toegekende SoTL projecten

De Utrecht University Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) Grant is bedoeld om docenten die hun eigen onderwijspraktijk systematisch en zinvol willen onderzoeken, te stimuleren en te ondersteunen. Docenten worden uitgenodigd hun eigen lespraktijk onder de loep te nemen, het leren van hun studenten te verbeteren, hun successen en mislukkingen vast te leggen en bovendien hun ervaringen te delen zodat anderen op hun bevindingen kunnen reflecteren. De SoTL-beurzen zijn bedoeld voor alle docenten, zowel beginnende als meer ervaren docenten. Je kunt een aanvraag indienen voor kleine (bv. één college of seminar) en wat grotere (bv. een hele cursus of een groot deel van een cursus) projecten waarbij je betrokken bent.

Lees hier meer over de SoTL grants.

Projecten die tot nu toe zijn toegezegd:

Het ontwerpen van een duurzame les-studeer aanpak voor het opleiden van onderwijsassistenten

Door Roald Verhoeff van de faculteit Bètawetenschappen

De perceptie van studenten van de eigen competenties in farmacologie en farmacotherapie

Door Rahul Pandit van de faculteit Geneeskunde

Herontwikkeling van wetenschapscommunicatie naar het publiek – onderzoek naar de optimale balans tussen online en offline onderwijs op basis van focusgroeponderzoek

Door Frans van Dam van de faculteit Bètawetenschappen

Kritisch denken in de geesteswetenschappen: co-creëren van beoogde leerresultaten

Door Merel van Goch van de faculteit Geesteswetenschappen

Hulpmiddelen om samenwerking tussen interdisciplinaire studententeams te bewerkstelligen

Door Rianne van Lambalgen van de faculteit Geesteswetenschappen

Het is zeer relevant! Keuzes binnen interdisciplinair onderwijs over maatschappelijke vraagstukken

Door Carlijn van den Boomen van de faculteit Sociale Wetenschappen

Big data in statistiek voor docenten in opleiding

Door Michiel Doorman van de faculteit Bètawetenschappen

De ontwikkeling van moreel en ethisch redeneren in het rechtencurriculum

Door Emanuel van Dongen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Modelleren en evalueren van het onderwijs in creatief en professioneel schrijven aan Nederlandse studenten

Door Els Stronks van de faculteit Geesteswetenschappen

De perceptie van studenten van interacties en het sociale klimaat binnen een eerstejaars leergemeenschap

Door Frédérique Purnot en Tom Frijns van de faculteit Sociale Wetenschappen

Virtuele uitwisselingen in de vreemdetalenklas: naar intercultureel bewustzijn in het leerproces

Door Silvia Canto van de faculteit Geesteswetenschappen

Crashing into Interdisciplinarity?

Door Jan Pieter Beetz van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Training onderzoeksvaardigheden: hoe draagt het ontwerpen vs. het uitvoeren van onderzoek bij aan het inzicht in biomedische onderzoeksprincipes?

Door Janine Geerling van de faculteit Geneeskunde

Pleidooi in Virtual Reality: verbetering van de studentenervaring en het leren van studenten

Door Emanuel van Dongen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Maak je klaar om te ontleden: Het gebruik van een mobiele leerapplicatie om het feitelijke anatomische kennisniveau van studenten te verbeteren als voorbereiding op de dissectie les.

Door Bo van Leeuwen van de faculteit Diergeneeskunde

Het effect van gerichte interventies op de zelfeffectiviteitspercepties van LL.M. studenten bij het academisch schrijven in een programma ter ondersteuning van het juridisch schrijven

Door Jessica Dorsey van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Jaarlijks wordt de Utrecht SoTL Conferentie georganiseerd, waarbij academische docenten in alle disciplines verwelkomd worden om studies te presenteren van hun wetenschappelijke benaderingen van onderwijs. Deze presentaties kunnen ook inspirerend zijn om te lezen. Het boek met abstracts van de conferentie vind je hier: 2019, 2020.