Educatieve Middelen Pool

De Educatieve Middelen Pool (EMP) biedt faculteiten de mogelijkheid om onderwijskundig advies in te huren voor kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP kan worden ingezet voor een cursus, een studieonderdeel, methode of instrument, een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging.

Voor elke faculteit zijn jaarlijks uren beschikbaar, gebaseerd op het aantal studenten, voor deze onderwijskundige ondersteuning. Daarvan wordt per faculteit 10% afgezonderd ten behoeve van onderwijskundig advies voor docenten, in de vorm van een professioneel consult

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en de EMP

De EMP-uren worden zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van de universitaire en facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, met een minimum van 100 uur per project. De projecten zijn gericht op onderwijskundige vraagstukken die passen binnen het Strategisch Plan van de UU. De Board van het CAT stelt jaarlijks enkele thema’s vast waarbinnen kan worden aangevraagd. De toekenning van EMP-uren is geïntegreerd in de planning en procedure van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs.

Aanbieders

Je kunt bij onderstaande aanbieders van de UU terecht voor onderwijskundig advies. Bekijk de expertises via het uitklapmenu.

EMP-projecten uitgelicht

Inspiratie van andere EMP-projecten?

Neem een kijkje bij de EMP-projecten in de Teaching and Learning Collection van het CAT.

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag of een vraag over hoe het aanvraagproces werkt binnen je eigen faculteit? Neem dan contact op met je facultaire contactpersoon

Heb je een meer algemene vraag over EMP, neem dan contact op met een van de EMP-coördinatoren Willemijn Schot of Elma Zijderveld.