Advies en ondersteuning

Ben je als docent op zoek naar mogelijkheden je onderwijs te onderzoeken of kun je daar ondersteuning bij gebruiken?

Hoe onderzoek ik mijn eigen onderwijs?

Het onderzoeken van je eigen onderzoek wordt stap-voor-stap uitgelegd in de Utrecht Roadmap for Teaching Innovation and Scholarship. Je kunt de tien stappen uit deze roadmap ook doorlopen in de e-module ‘Your teaching under a magnifying glass’.

Onderwijsonderzoek als expertises kan je helpen jezelf als academicus te ontwikkelen. Dit kan ondersteund worden door deelname aan het Educational Research Training Programme of een benoeming tot Senior Fellow.

Waar kan ik met andere docenten uitwisselen over onderwijsonderzoek?

Er zijn verschillende activiteiten waar uitwisseling tussen docenten over onderwijsonderzoek plaats kan vinden. Je kunt hier actief aan bijdragen of deelnemen als toehoorder. Voorbeelden hiervan zijn de regelmatige bijeenkomsten van de Special Interest Group SoTL en de jaarlijkse Utrecht Scholarship for Teaching and Learning conference.

Hoe word ik geholpen bij het onderzoeken van mijn onderwijs?

Docenten van de UU en het UMC kunnen een SoTL grant aanvragen die hen helpt hun onderwijs te onderzoeken, bijvoorbeeld door dataverzameling of onderwijswetenschappelijk advies te financieren. Docenten kunnen projecten met een maximaal budget van €5.000,- aanvragen.

Ook kunnen docenten een professioneel consult aanvragen om hun ideeën voor onderwijsonderzoek te bespreken met een onderwijskundige.

Voor meer informatie over deze ondersteuningsmogelijkheden kan contact opgenomen worden met cat@uu.nl. Andere ideeën die docenten kunnen ondersteunen, zijn ook welkom.