Organisatie

Het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) brengt verschillende partners samen, elk met hun eigen werkterrein, thuisbasis, expertise en organisatorische aanpak van de activiteiten. Hier bundelen ze hun krachten en vullen ze elkaar aan. Het ondersteunt actief partnerinitiatieven waar nodig en organiseert activiteiten voor het netwerk als geheel.

Als netwerk staat het CAT open voor alle initiatieven die één of alle vier de doelstellingen van het CAT delen, of het nu gaat om initiatieven op faculteits- of universitair niveau, of om bottom-up-initiatieven van de onderwijsgemeenschap. Op institutioneel niveau vertegenwoordigt het CAT de gezamenlijke faculteiten en de onderwijsgemeenschap in strategiediscussies en op nationaal en internationaal niveau.

Binnen het CAT werkt een uitgebreid team met veel verschillende expertises aan de organisatie van activiteiten, uitvoering van projecten, ontwikkelingen binnen onderwijs en ondersteuning van docenten. Met betrekking tot de strategische koers en inhoud van activiteiten wordt het CAT geadviseerd door een Advisory Board.

Team CAT
Advisory Board

Ieder jaar publiceert het CAT een jaaroverzicht waarin uiteen gezet wordt wat er dat jaar allemaal speelde.

Naar de jaaroverzichten