SoTL Grants

Wil je een mogelijke oplossing testen voor een probleem dat je in je onderwijs hebt ervaren, een nieuwe onderwijspraktijk uitproberen of beter begrijpen hoe studenten leren binnen jouw onderwijscontext? Een systematische en op onderzoek gebaseerde benadering van deze vragen, volgens de principes van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), zal jouw (kennis van de) onderwijspraktijk en het leren van je studenten verbeteren.

Achtergrond en doel

De Utrecht University Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) Grant is bedoeld om docenten die hun eigen onderwijspraktijk systematisch en zinvol willen onderzoeken, te stimuleren en te ondersteunen. Docenten worden uitgenodigd hun eigen lespraktijk onder de loep te nemen, het leren van hun studenten te verbeteren, hun successen en mislukkingen vast te leggen en bovendien hun ervaringen te delen zodat anderen op hun bevindingen kunnen reflecteren. De SoTL-beurzen zijn bedoeld voor alle docenten, zowel beginnende als meer ervaren docenten. Je kunt een aanvraag indienen voor kleine (bv. één college of seminar) en wat grotere (bv. een hele cursus of een groot deel van een cursus) projecten waar je bij betrokken bent.

De belangrijkste vereisten zijn dat de aanvraag verband houdt met de eigen praktijk in de klas en dat het gaat om een systematische en op onderzoek gebaseerde (SoTL) benadering van het onderwijs.

Richtlijnen

 

  Het aanvraagformulier en de criteria sluiten aan bij de eerste vier stappen van de Utrecht Roadmap for Scholarship of Teaching and Learning (zie hierboven). Voor meer informatie over de specifieke kenmerken van de roadmap of mogelijkheden voor advies en/of begeleiding bij het schrijven van de SoTL grant, kunt je contact opnemen met het Centre for Academic Teaching and Learning (cat@uu.nl). Voorbeelden van eerder toegekende SoTL-projecten zijn hier te vinden.

  Set-up

  Subsidievoorstellen hebben een maximaal budget van €5.000,-. Al het academisch personeel met een aanstelling aan de Universiteit Utrecht van ten minste één jaar na de deadline van indiening, kan een aanvraag indienen. Deadlines zijn drie keer per jaar (30 september, 31 januari en 31 mei) – de resultaten worden meegedeeld binnen een maand na de deadline. De duur van een project bedraagt één tot twee jaar. Aanvragers kunnen maximaal één project tegelijk toegekend krijgen. De voorstellen worden beoordeeld door het SoTL subsidiecomité: prof. dr. Toine Pieters, dr. Frans Prins en dr. Irma Meijerman.

  Ingevulde aanvraagformulieren kunnen naar cat@uu.nl gestuurd worden, aangaande Rik Vangangelt.

  De subsidie kan gebruikt worden voor:

  • Projectondersteuning, zoals advieskosten voor onderwijskundige expertise (bijv. door Onderwijsadvies & Training) of (student)assistentie (bijv. voor ondersteuning bij dataverzameling en -analyse, focusgroepen). NB Er is geen financiering mogelijk voor het dekken van (onderwijs)uren van de aanvrager; dat dient door de afdeling en/of het onderwijsprogramma te worden gedekt (aanvullende financiering kan worden gezocht in EMP of (facultaire) USO).
  • Materiële kosten die voor het project gemaakt worden, zoals bijkomstige kosten (bijv. fotokopieën, telefoon, portokosten), computer hardware of software die nodig zijn om het project uit te voeren, transcriptie, vertaling of catering voor het organiseren van externe vergaderingen of focusgroepen. NB Alleen bijkomstige kosten kunnen worden gefinancierd. Dat wil zeggen, kosten die geen deel uitmaken van de kosten om het onderwijs te verzorgen (kosten voor het verzorgen van onderwijs moet door het onderwijsprogramma of de afdeling worden gedekt).
  • Andere onderbouwde verzoeken voor kostendekking zijn bespreekbaar.

  Door een project toe te laten, accepteren de aanvragers dat de resultaten aan het eind van het project gedeeld worden door:

  • het schrijven van een kort verslag dat zal worden gepubliceerd op de CAT-website, in abstract- en/of posterformaat
  • het inzenden van (een abstract van) dit verslag voor de Utrecht SoTL Conferentie
  • (optioneel) het indienen van een abstract, paper of workshop voor andere conferenties
  • (optioneel) het indienen van een paper bij vak- of peer-reviewed tijdschriften
  Download hier het aanvraagformulier