Modulaire Leergang Didactiek voor Onderwijs voor Professionals

Ondersteuning bij ontwikkeling van Onderwijs voor Professionals

Universiteiten hebben naast onderwijs voor initiële studenten ook Onderwijs voor Professionals als taak. Bij onderwijs voor (externe) professionals past een bepaalde vormgeving en begeleiding. Om docenten te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs en ook van elkaar te leren, bieden de alliantiepartners van de EWUU (alliantie TU Eindhoven, Wageningen University & Research, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht) de modulaire leergang ‘Didactiek voor Onderwijs voor Professionals’.

Modulaire leergang Didactiek voor OVP

U schrijft zich in voor module 1. In module 1 staan visie op OvP en kenmerken van een passende OvP didactiek centraal. We gaan eerst in op wat de organisatie en wat je zelf wil bereiken met OvP. Het grootste deel van de bijeenkomst besteden we aan de kenmerken van didactiek voor OvP. In hoeverre is dat anders dan didactiek voor initiële studenten? Met iedere deelnemer wordt vooraf een kort online/telefonisch intakegesprek gevoerd.

Deelnemers die de vertaling naar eigen OvP willen maken kunnen meteen, of na module 1, besluiten de hele leergang te volgen. Daarbij kunnen ze een route kiezen die meer ingaat op het ontwerp van OvP of een route die meer ingaat op de begeleiding van OvP, of kiezen voor een route met zowel het ontwerp als begeleiding van OvP. In de leergang is volop gelegenheid om te werken aan persoonlijke leerdoelen en eigen casuïstiek.

Doelen

  • Na Module 1 kunnen deelnemers: Formuleren wat kenmerkend is voor didactiek van OvP;
  • Deelnemers die de leergang afronden en een route via module 2 hebben gekozen kunnen daarnaast: In het ontwerp van hun OvP bewuste keuzes maken voor cursusvormgeving, werkvormen en toetsvormen die aansluiten bij professionals.
  • Deelnemers die de leergang afronden en een route via module 3 hebben gekozen kunnen daarnaast: Bewuste keuzes maken voor begeleiding van professionals in het door hen aangeboden onderwijs.

Doelgroep

Docenten en -ontwikkelaars (coördinatoren) van OvP

Kosten

De leergang is gratis voor docenten van de instellingen van de EWUU. Voor deelnemers van andere universiteiten: €365 voor alleen module 1, €985 voor deelname aan de hele leergang.

Data

Document met informatie per module en data per locatie

Aanmelddeadlines per locatie

Wageningen: 8 mei 2023, Utrecht: 7 september 2022, Eindhoven: 1 februari 2023

Aanmelden

Via dit aanmeldformulier

Vragen

Mail naar cat@uu.nl

Aanmelden