Future Learning Spaces

De toenemende inzet van activerend en blended onderwijs daagt docenten en studenten uit om in het contactonderwijs op een andere manier om te gaan met de fysieke leeromgeving.

Vanuit een diversiteit aan disciplines werkt de Universiteit Utrecht aan een visie op de fysieke leeromgeving. Deze visie weerspiegelt de kernelementen die de Universiteit vooropstelt in het streven naar goede onderwijskwaliteit. Persoonlijk, intensief, flexibel, activerend en kleinschalig onderwijs vormen de basis voor de manier waarop het onderwijs is ingericht. De fysieke leeromgeving moet daar een weerspiegeling van zijn.

Binnen Future Learning Spaces experimenteren wordt geƫxperimenteerd met met nieuwe concepten om te verkennen hoe de fysieke leeromgeving kan bijdragen aan de Utrechtse onderwijsvisie.

Naar de Future Learning Spaces website