BKO-leergang Geesteswetenschappen

In de BKO-leergang Geestestwetenschappen worden startende docenten, binnen de faculteit Geesteswetenschappen, begeleid door ervaren docenten in hun professionele ontwikkeling in het onderwijs. Uitgangspunt voor de leergang is het Utrechtse onderwijsmodel waarin persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs voorop staan. Gedurende een collegejaar worden er 14 bijeenkomsten georganiseerd rondom drie didactische kwaliteiten die vereist worden om de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) toegewezen te krijgen, te weten: het geven, toetsen en ontwerpen van onderwijs. De voorbereiding en de bijeenkomsten van de leergang dragen allen bij aan de kennis en vaardigheden die in een eindportfolio getoetst zullen worden.
 

Voor wie is de leergang?

De BKO-leergang Geesteswetenschappen is toegankelijk voor alle medewerkers binnen de faculteit Geesteswetenschappen (en van UCU en UCR die binnen de Geestestwetenschappen werkzaam zijn) die gedurende de aanstelling (of bij een mogelijke verlenging daarvan) kunnen voldoen aan de gestelde cumulatieve norm van in totaal 0,6 fte aan onderwijstaken.

Wat wordt er van mij verwacht?

Om in aanmerking te komen voor een BKO, wordt de docent geacht de leergang volledig te volgen en voorbereid aanwezig te zijn bij de workshops en intervisiebijeenkomsten. Mocht je een bijeenkomst niet kunnen bijwonen, laat dat dan ruim van tevoren weten aan de docent die de bijeenkomst verzorgt. Je mag één bijeenkomst missen met goede reden (onderwijsverplichting, ziek, etc.) maar voor de rest zijn alle bijeenkomsten verplicht. We zullen gebruik maken van een presentielijst die je zelf laat aftekenen in de workshop.

Hoe meld ik mij aan?

De aanmeldingen voor de BKO-leergang Geesteswetenschappen gaan via het departementshoofd. Een verzoek om deel te nemen, gaat via de leidinggevende die, na akkoord, ervoor zal zorgen dat de kandidaat aangemeld wordt.

Opzet BKO-leergang

De BKO-leergang Geesteswetenschappen heeft twee startmomenten: september en februari en duurt een collegejaar. In deze periode volg je als deelnemer twee soorten bijeenkomsten:

  1. Workshops: de workshops gaan over het geven, toetsen en ontwerpen van het onderwijs waarmee je tijdens de leergang direct aan de slag kunt in je eigen onderwijs;
  2. Intervisiebijeenkomsten: met een vaste groep van deelnemers bespreek je elkaars ervaringen met het lesgeven die je gedurende de leergang opdoet.

Daarbij organiseren we aan het begin en aan het einde van de leergang een plenaire bijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de leergang en leer je de andere deelnemers kennen. In een afsluitende bijeenkomst kijken we terug op de leergang en delen we ervaringen.

Inhoud van de bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten tijdens de leergang hebben het doel om bij te dragen aan het ontwikkelen van de competentiegebieden die een docent aantoonbaar moet hebben om in aanmerking te komen voor de BKO. De Basiskwalificatie Onderwijs functioneert hierbij als startbekwaamheid, waarbij het uitgangspunt is dat je een docent met een BKO alle aspecten van een cursus kunt toevertrouwen.

Voor de BKO zijn er vijf competenties gedefinieerd die een BKO-gekwalificeerde docent moet hebben:

  1. Professionele ontwikkeling
  2. Het uitvoeren van onderwijs
  3. Feedback en toetsing
  4. Het ontwerpen van onderwijs
  5. Bijdrage aan kennis, onderwijs en impact

In de eerste introductie en intervisiebijeenkomst staat Professionele ontwikkeling centraal. In zes workshops staan de drie competenties centraal die direct ingezet kunnen worden bij het onderwijs, namelijk het geven (2), toetsen (formatief en summatief) (3) en ontwerpen van onderwijs (4). De workshops duren twee uur, worden aangeboden door experts. Voorbereidingen voor de workshops mogen zowel in het Engels of Nederlands worden gedaan.

In de intervisiebijeenkomsten die volgen op de workshops bespreek je met een groep deelnemers welke nieuwe ervaringen je hebt opgedaan als docent, mede naar aanleiding van de workshops. De intervisiebijeenkomsten zullen worden geleid door één van de senior docenten die betrokken zijn bij de leergang.

Begeleiders BKO-leergang

Contact BKO-leergang Geesteswetenschappen

Voor vragen of meer informatie over de BKO-leergang Geesteswetenschappen kunt u contact opnemen via de mail. Meer informatie over de BKO-commissie, de leden en deadlines is hier te vinden.