Peerobservatie-programma voor docenten

Doceren is een individuele aangelegenheid: what happens in the classroom, stays in the classroom. Wat als je nou eens bij een andere docent mag meekijken? Of iemand bij jou en dat je er daarna even over door kunt praten. Lijkt je dat wat? Meld je dan aan voor het peerobservatie-programma.

Tijdens het Peerobservatie-programma observeer je elkaar tijdens het geven van onderwijs. Uit ervaring blijkt dat het observeren minstens net zo leerzaam is als het geobserveerd worden. Verschillende deelnemers deelden hun ervaringen op de website van de TAUU docentencommunity.

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten en twee observatierondes. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan hoe en wat je kan observeren, hoe je feedback kunt geven en ontvangen en hoe je kunt reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling als docent. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden koppels gemaakt van docenten die elkaar gaan observeren. In een voor- en na-observatie meeting bespreek je met elkaar wat je hebt gezien. Vervolgens bevraag je elkaar op intentie, overtuiging, drijfveren en kwaliteiten om meer op de persoonlijke ontwikkeling in te gaan. Het programma wordt afgerond met een eindgesprek waarin het programma wordt geëvalueerd.

Het Peerobservatie-programma is bedoeld voor alle docenten: van startende tot meer ervaren docenten.

 

  Leerdoelen

  Na het programma:

  • kun je een ander gericht observeren
  • heb je geoefend met het geven en ontvangen van feedback
  • kun je reflecteren op je zelf als docent door je eigen ervaringen (en die van anderen) te analyseren
  • heb je inzicht in je eigen ontwikkeling als docent.

  Planning

  Het programma vindt plaats in periode 2 en 3 van 2021-2022. Eén van de voorwaarden voor deelname is dat de docenten onderwijs geven in periode 2 en/of 3, zodat dit onderwijs geobserveerd kan worden. Dit mogen allerlei vormen van het verzorgen van onderwijs zijn: individuele begeleiding, tutorbijeenkomsten, werkcolleges, hoorcolleges et cetera. Het programma is alsvolgt opgebouwd:

  Donderdag 25 nov 2021         Bijeenkomst 1: 

  Kick off meeting (en indeling in koppels)

  26 nov 2021 – 9 feb 2022      Peerobservatie, ronde 1:

  • Pre-observatie A
  • Observatie A: docent I observeert docent II
  • Post-observatie A

  Donderdag 10 feb 2022         Bijeenkomst 2:            

  Uitwisseling en verdieping

  11 feb – 20 apr 2022              Peer observatie, ronde 2:

  • Pre-observatie B
  • Observatie B: docent II observeert docent I            
  • Post-observatie B

  Donderdag 21 apr 2022         Bijeenkomst 3:           

  Uitwisseling en evaluatie

  9 t/m 13 mei 2022                 Eindgesprekken in koppels

   

  Aanmelding en meer informatie

  Voor meer informatie kun je terecht bij het Centre for Academic Teaching. Aanmelden kan door een mail te sturen naar cat@uu.nl, met als onderwerp ‘Peerobservatie voor docenten’ waarin je het volgende beschrijft:

  • Bij welke faculteit je werkzaam bent;
  • Of je onderwijs verzorgt in periode 2 en/of 3 van collegejaar 2021-2022;
  • Of je beschikbaar bent op 25 november 2021, 10 februari 2022 en 21 april 2022.