Peerobservatie-programma voor docenten

Doceren is een individuele aangelegenheid: what happens in the classroom, stays in the classroom. Om je onderwijs te verbeteren kan je cursus volgen of om onderwijskundig advies vragen. Óf je vraagt een mededocent eens met je mee te kijken, bijvoorbeeld tijdens dit nieuwe peerobservatie-programma.

Tijdens het peerobservatie-programma observeren twee docenten elkaar tijdens het geven van onderwijs – waarbij zowel het observeren als het geobserveerd worden leerzaam is. Deelnemers worden voorbereid op het observeren en begeleid bij het verwerken van de ontvangen feedback. Het programma faciliteert dus het peerobservatie-proces door docenten aan elkaar te koppelen, en hen te begeleiden bij het observeren, het geven en het ontvangen van feedback en bij het reflecteren op het eigen gedrag. Het peerobservatie-programma is bedoeld voor alle docenten: van startende tot meer ervaren docenten. Je kunt je nu aanmelden!

Leerdoelen

Na het programma:

 • kun je het onderwijs van een collega observeren en aan specifiek doceergedrag aandacht geven;
 • kun je constructieve feedback geven en vragen;
 • kun je reflecteren op ontvangen feedback en kansen om je docentschap te verbeteren aangrijpen.

Planning

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende observatiemethoden geïntroduceerd, worden docenten geadviseerd over hoe een veilige feedbackomgeving wordt gecreëerd en is er aandacht voor hoe je ontvangen feedback ten goede kunt laten komen van je onderwijspraktijk.

Het programma vindt plaats in periode 3 en 4 van 2019-2020, tussen 18 februari en 12 mei. Eén van de voorwaarden voor deelname is dat de docenten onderwijs geven in periode 3 en/of 4, zodat dit onderwijs geobserveerd kan worden. Dit betreft alle vormen van het verzorgen van onderwijs: individuele begeleiding, tutorbijeenkomsten, werkcolleges, hoorcolleges et cetera.

18 feb 2020                         Kick-off meeting (indeling in koppels)

19 feb – 16 mrt                   Peerobservatie (te plannen door twee docenten):  

 • Pre-observatie A
 • Observatie A: docent I observeert docent II
 • Post-observatie A

17 mrt 2020                         Bijeenkomst 2 (plenair)

18 mrt – 11 mei                   Peer observatie: (te plannen door twee docenten):

 • Pre-observatie B
 • Observatie B: docent II observeert docent I             
 • Post-observatie B

12 mei 2020                         Bijeenkomst 3 & evaluatie (plenair)

Aanmelding & meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het Centre for Academic Teaching. Aanmelden kan door een mail te sturen naar cat@uu.nl, met als onderwerp ‘Peerobservatie voor docenten’ waarin je het volgende beschrijft:

 • Bij welke faculteit je werkzaam bent;
 • Of je onderwijs verzorgt in periode 3 en/of 4;
 • Of je beschikbaar bent op 18 februari, 17 maart en 12 mei.

De deadline for aanmelding is 1 februari 2020.